znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

MARGONY s.r.o.

Revize zdvihacích a tlakových zařízení, školení obsluh, BOZP

 Jiné služby

Základní a periodické školení a přezkušování:

- obsluh motorových manipulačních vozíků všech tříd, včetně vydání průkazu obsluhy MV

- jeřábníků tříd O, A, D, N, S a vazačů, včetně vydání oprávnění jeřábníka a vazače

- obsluh pracovních plošin, včetně vydání oprávnění k obsluze pracovních plošin

- obsluh tlakových nádob stabilních, včetně vydání osvědčení

Revize vyhrazených tlakových a zdvihacích zařízení, vypracování dokumentace pro jejich bezpečný provoz dle požadavků OIP.

Návrh, dodávka a servis elektrických kompresorů.

Technické kontroly motorových manipulačních vozíků.

Činnosti spojené s BOZP.

Bližší informace:

mobil: +420 606 805 101 /revize ZZ a TZ, školení obsluh/

mobil: +420 720 245 240 /BOZP a školení obsluh/

web: http://margony.cz

e-mail: rene@margony.cz