znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

MARGONY OSHFP

BOZP, PO, ŽP, Koordinace BOZP, revize a odborná školení

 Jiné služby

 Maloobchod

 Výroba, obchodní činnost

MARGONY s.r.o.

Služby v oblasti BOZP, PO, ŽP, školení oblsuh manipulačních vozíků a zdvihacích zařízení, pracovních plošin, jeřábníků, vazačů. Revize zdvihacích zařízení a tlakových nádob po celé České repubilce.

Provádíme:

  • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
  • Zajištění požární ochrany (PO)
  • Koordinátor BOZP na staveništi
  • Poradenství v oblasti životního prostředí (ŽP) a HACCP
  • Školení obsluh manipulačních vozíků (VZV)
  • Školení první pomoci
  • Technické kontroly a zkoušky manipulační techniky, pásových dopravníků a vyrovnávacích můstků
  • Prohlídky a periodické zkoušky hasicích přístrojů
  • Revize vyhrazených zdvihacích a tlakových zařízení
  • Zpracování dokumentace k zajištění BOZP, PO a ŽP

IČ: 06021433
DIČ: CZ06021433
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 99569.

www.margony.cz