znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Změna na lince 621

http://www.idsjmk.cz/#lock3487

Od 20. 10. 2015 do 3. 11. 2015 dochází ke změně trasy linky 621 následovně:
Všechny spoje ve směru z Vyškova do Hostěrádky-Rešov jedou v úseku mezi zastávkami Holubice, ObÚ – Křenovice, hor. žel. st. odklonem po MK Holubic na silnici I/50 směr Slavkov a silnici II/416 směr Křenovice. Po objízdné trase
neobsluhují žádné zastávky.

Všechny spoje ve směru z Hostěrádky-Rešov do Vyškova jedou v úseku Křenovice, u hřbitova – Holubice, ObÚ odklonem po silnici II/416 směr Slavkov, dále po silnici I/50 a po MK Holubic. Náhradou za zastávku Křenovice, Sokolská zastaví na zastávce Křenovice, dolní žel. st.