znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Výluka v úseku Strážek po konec místní části Jemnice

https://www.idsjmk.cz:443/#lock28191

Od pondělí 2. 9. 2019 do neděle 6. 10. 2019 bude probíhat výluka na lince 336 spoji č. 64 a nezaintegrovaných linkách 730701 a 730980 v úseku Strážek po konec místní části Jemnice.
Spoj č. 64 linky 336 bude veden v celé trase o 10 minut později. U linky 350 jsou upraveny pouze návaznosti.

Linka 730701 bude vedena mezi zastávkami Strážek a Radkov, Radkovičky, rozc. 1.5 obousměrným odklonem (po otočení po místních komunikacích kolem parku u kaple ve Strážku) zpět po silnici II/389 k zastávce Radkov, Radkovičky, rozc.Strážek a po silnici III/3892 přes místní části Radkovičky a Bažantnice k zastávce Radkov, Radkovičky, rozc.1.5 a dále po silnici II/389 přímo do Moravce, čímž vynechá zastávku Strážek, Jemnice. Na odklonové trase neobsluhuje žádné nácestné zastávky.
Linka 730980 bude vedena v obci Strážek odklonem po zjednosměrněných místních komunikacích dle přiloženého plánku a aktuálního dopravního značení.
Výlukový jízdní řád na linkách: 336, 730701

Změna zastávek:
Strážek (v obou směrech):přesunuta přibližně o 40 metrů směrem ke kapli;
Strážek, Jemnice (v obou směrech): bez obsluhy.