znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Výluka v Lechovicích od 14. 10. 2019

https://www.idsjmk.cz:443/#lock31518

Od 14. 10. 2019 do 3. 11. 2019 bude v Lechovicích probíhat další výluka s ohledem na stavební činnost.

Změny na linkách IDS JMK:

Linka 108 (kromě expresních spojů): veškeré spoje pojedou v úseku mezi zastávkou Oleksovice, rozc. 1.7 a rozcestím Práče odklonem po obousměrné objízdné trase: nově vybudovaný obchvat Lechovic na silnici I/53 – silnice II/414 – Lechovice, ObÚ – stará silnice I/53 – silnice III/41314 – obec Práče – silnice III/41313 – silnice I/53. Pomalé zastávkové spoje budou obsluhovat zastávku Lechovice, ObÚ na silnici II/414. Při průjezdu obcí Práče, budou jen ve směru do Brna obsluhovat zastávku Práče, škola ve směru Lechovice. V opačném směru do Znojma se zastávka Práče, škola nebude obsluhovat linkou 108 a bude se obsluhovat klasicky stálá zastávka Práče, rozc.0.7 na silnici I/53 bez omezení.

Linka 835: veškeré spoje pojedou mezi zastávkami Lechovice, zámek a Lechovice, ObÚ odklonem po obousměrné objízdné trase: stará silnice I/53 směr Brno – nový obchvat Lechovic na silnici I/53 – silnice II/414. Obsluhovat budou zastávku Lechovice, ObÚ na silnici II/414 a přeloženou zastávku Lechovice, zámek, která bude za obcí Lechovice cca 250 metrů od obce ve směru na Brno.

Linka 836: veškeré spoje pojedou v úseku mezi zastávkami Lechovice, ObÚ (stálá zastávka na staré silnici I/53) až Práče, rozc. 0.7 odklonem po obousměrné objízdné trase: silnice II/414 – obchvat Lechovic (nová silnice I/53) – stávající silnice I/53.

Linka 822 spoj 181: pojede mezi rozcestím Práče (křižovatka silnic I/53 x III/41313) – Lechovice, ObÚ po objízdné trase: silnice III/41313 – Práče – silnice III/41314 – stará silnice I/53 – silnice II/414 – Lechovice, ObÚ. Pojede v daném úseku po pravidelné trase ostatních spojů linky 822 IDS JMK.

Přeložené zastávky:
zastávky Lechovice, zámek (pro linku 108) – obě zastávky pro linku 108 dočasně přeloženy na silnici I/53 na obchvat Lechovic u křižovatky se silnicí vedoucí do horní části Lechovic

zastávky Lechovice, zámek (pro linku 835) – obě zastávky pro linku 835 dočasně přeloženy na starou silnici I/53 (průtah obce) cca 250 metrů za obec Lechovice ve směru na Brno za dočasné obratiště autobusů linky 835

zastávky Lechovice, ObÚ – obě zastávky na silnici I/53 pro linky 108 a 835 dočasně přeloženy do stálých zastávek Lechovice, ObÚ na silnici II/414 (do stálých zastávek pro linku 822)

Neobsluhovaná zastávka: zastávka Práče, rozc. 0.7 (označník směr Brno) není obsluhována linkou 108.