znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Výluka u Velkého Dvora (linky 164 a 108)

http://www.idsjmk.cz/#lock4940

Od neděle 17. 7. do neděle 18. 09. 2016 bude probíhat výluka na linkách 164 a 108.

Linka 164 pojede pouze ve směru Pohořelice – Přibice v úseku Pohořelice, náměstí – Pohořelice, Velký Dvůr jednosměrně odklonem ulicí Dlouhou v Pohořelicích a po silnici III/41622 se závlekem po silnici II/381 k zastávce „Pohořelice, Velký Dvůr“. V opačném směru z Přibic přes Velký Dvůr do Pohořelic pojede linka 164 po své trase. Spoje 4, 42, 152 pojedou již ze zastávky „Pohořelice, průmyslová zóna jih“ přes zastávku „Pohořelice, MěÚ“ do zastávky „Pohořelice, náměstí“ a dále po odklonové trase.

Linka 108 (expresní spoje) pouze ve směru Brno – Znojmo pojede na obchvatu Pohořelic po objízdné trase bez vlivu na jízdní řád.
Změna zastávek: Zastávky „Pohořelice, průmyslová zóna jih“ a „Pohořelice, MěÚ“ pouze ve směru Přibice – Vranovice budou kromě spojů 4, 42, 152 bez obsluhy linkou 164. Spoje 4, 42, 152 obslouží tyto zastávky z označníku v opačném směru. Zastávka „Pohořelice, Velký Dvůr rozc.“ pouze ve směru Přibice – Vranovice bude bez obsluhy linkou 164.