znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Výluka na linkách 810 a 835 - Prosiměřice

https://www.idsjmk.cz:443/#lock33764

Od pondělí 29. 6. 2020 do neděle 5. 7. 2020  bude upraven provoz linek 810 a 835 následovně: Linka 810 bude vedena: Znojmo – Suchohrdly – zast. Těšetice, na hlavní – Bantice (závlek do Bantic z Těšetic) – obec Těšetice (bez zastavení) – sil. II/413 – Prosiměřice, u bufetu (místo Prosiměřice, host.) – Vítonice – silnice III/41311 – asfaltová účelová komunikace do Stošíkovic na Louce – zast. Stošíkovice na Louce – účelová komunikace kolem sadů – dočasná zastávka Oleksovice, u potoka – zastávka Oleksovice, host. a dále po své trase směr Hostěradice a Miroslav. V opačném směru analogicky. Všechny spoje vyjma spoje 132 se budou v Banticích otáčet na konci obce Bantice na kopci na sil. III/41317 ve směru k silnici I/53 u el. rozvodny, viz příloha.Pouze spoj 132 je veden ve své pravidelné trase, v obci Bantice bude obsluhovat taktéž přeloženou zastávku Bantice na silnici III/41316 ve směru na Těšetice.  

 
Linka 835 bude vedena: Lechovice – zast. Práče, ObÚ – silnice III/41313 – III/41317 – zast. Stošíkovice na Louce – asfaltová účelová komunikace vedoucí na silnici III/41311 – silnice III/41311 – obec Vítonice (bez zastavení) – silnice II/413 - zast. Prosiměřice, u bufetu – Kyjovice a dále po své trase. V opačném směru analogicky.
 

Změna zastávek: oba stálé označníky zastávky Oleksovice, u potoka – přeložení na objízdnou trasu k domu č.p. 102 v Oleksovicích oba stálé označníky zastávky Bantice – přeložení do jedné na objízdnou trasu na silnici III/41316 před dům č.p.14 (obecní úřad Bantice) ve směru na Těšetice Neobsluhované zastávky:Prosiměřice, host. – obě stálé zastávky dočasně úplně bez obsluhy linkami 810 a 835Stošíkovice na Louce, rozc. 1.7 (označník ve směru Prosiměřice) - dočasně úplně bez obsluhy linkami 810 a 835Stošíkovice na Louce, rozc. 1.7 (označník ve směru Bantice) – obsluhován pouze spojem č. 132 linky 810