znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Úplná uzavírka Slovanského náměstí

http://www.idsjmk.cz/#lock3421

V důsledku konání tradičních Erbovních slavností MČ Královo Pole v sobotu 19. září 2015 od 8:00 do 23:00 hodin bude vyloučena veškerá doprava v prostoru Slovanského náměstí v Králově Poli. 

Trolejbusy na lince 30 pojedou pouze v úseku Bystrc, Černého - Přívrat a dále odklonem do smyčky Vychodilova. V úseku Vychodilova - Přívrat - Královo Pole, nádraží pojedou po trase linky 30 autobusy. Linka 30 bude vedena po odklonové trase shodné s linkami 44/84 a 53.

Trolejbusová linka 32 bude v celé trase nahrazena autobusy. Ty pojedou mezi zastávkami Charvatská a Hutařova ve směru z centra odklonem ulicemi Dobrovského a Palackého třída a Berkovou, čímž vynechají zastávku Slovanské náměstí. Na odklonové trase obslouží náhradou tramvajovou zastávku Husitská. Ve směru ze Srbské do centra pojedou v úseku mezi zastávkami Hutařova a Charvatská odklonem ulicemi Berkovou, Purkyňovou a Dobrovského. Na odklonové trase obslouží zastávky Slovanské náměstí (přeložena v ulici Berkově), Skácelova (zastávka noční linky N93), zastávku Charvatská obslouží v přeložené poloze za křižovatkou Chodská × Dobrovského.
   Na nevyloučených úsecích trati jede linka 32 podle běžných jízdní řádů platných pro soboty a neděle včetně garantovaných odjezdů nízkopodlažních spojů.

Autobusy na linkách 44/84 a 53 
• ve směru do Žabovřesk pojedou linky 44 a 53 v úseku mezi zastávkami Semilasso - Skácelova odklonem ulicemi Berkovou a Purkyňovou (vynechají zastávku Husitská a na odklonové trase zastaví na přeložené zastávce Slovanské náměstí na ulici Berkově za křižovatkou se Srbskou).
• Ve směru do Králova Pole, nádraží linky 53 a 84 pojedou v úseku mezi zastávkami Skácelova - Semilasso odklonem ulicemi Purkyňovou, Dobrovského a Palackého třída, čímž vynechají zastávku Slovanské náměstí, zastávku Skácelova obslouží v přeložené poloze v ulici Purkyňově u zastávky linky N93 směr centrum a zastávku Husitská v přeložené poloze u tramvajového ostrůvku směr Řečkovice.
   Na nevyloučených úsecích trati jedou linky 44/84 a 53 podle běžných jízdní řádů platných pro soboty a neděle včetně garantovaných odjezdů nízkopodlažních spojů.

Autobusová linka 67 pojede v úseku mezi zastávkami Charvatská a Skácelova oběma směry odklonem ulicemi Dobrovského a Purkyňovou, čímž vynechá zastávku Slovanské náměstí. Zastávku Skácelova směr Zvonařka obslouží v přeložené poloze v ulici Purkyňově u zastávky noční linky N93 směr centrum, zastávku Charvatská obslouží v přeložené poloze za křižovatkou Chodská × Dobrovského.
   Na nevyloučených úsecích trati jede linka 67 podle běžných jízdní řádů platných pro soboty a neděle včetně garantovaných odjezdů nízkopodlažních spojů.