znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Sobotní výluka na lince 303

https://www.idsjmk.cz:443/#lock31519

V sobotu 12. října 2019 od 10:00 do 15:00 regionální autobusová linka 303 pojede podle výlukového jízdního řádu z důvodu konání sportovní akce.
SPOJENÍ Z BRNA DO VEVERSKÉ BÍTÝŠKY
Pravidelné spoje v 10:13, 11:13, 12:13, 13:13 a 14:13 pojedou obousměrným odklonem mimo oblast přehrady a vynechají všechny zastávky v úseku Rakovecká – Hrad Veveří. Spoje přes Hvozdec navíc vynechají zastávky Nové Dvory a Veverská Bítýška, Vápenice. Spoje přes Mečkov obslouží zastávku Nové Dvory v přeložené poloze na komunikaci od Ostrovačic a navíc obslouží zastávku Veverská Bítýška, Vápenice.
Návazně na tyto spoje bude zajištěn mimořádný spoj lodní dopravy mezi přístavišti Bystrc a Kozí horka, na který bude navazovat mimořádný spoj linky 303 ze zastávky Kozí horka po trase podél přehrady.
POZOR: Na mimořádný spoj linky 303 nebude navazovat linka 312 směr Deblín!
   

SPOJENÍ Z VEVERSKÉ BÍTÝŠKY DO BRNA
Pravidelné spoje v 10:21, 11:15, 12:21, 13:15 a 14:21 pojedou obousměrným odklonem mimo oblast přehrady a vynechají všechny zastávky v úseku Hrad Veveří – Rakovecká. Spoje přes Hvozdec navíc vynechají zastávky Veverská Bítýška, Vápenice a Nové Dvory. Spoje přes Mečkov obslouží zastávku Nové Dvory v přeložené poloze na komunikaci od Ostrovačic a navíc obslouží zastávku Veverská Bítýška, Vápenice.
Společně s těmito spoji bude zajištěn mimořádný spoj linky 303 ze zastávky Veverská Bítýška, náměstí po trase podél přehrady až na Kozí horku, na který bude navazovat mimořádný spoj lodní dopravy z přístaviště Kozí horka.
   

POZOR, tento spoj není možné zajistit u odjezdu v 11:15 z Veverské Bítýšky! U tohoto odjezdu bude spoj lodní dopravy zajištěn z přístaviště Hrad Veveří s obsluhou přístavišť Rokle, U kotvy, Kozí horka a Bystrc.

Změny zastávek:
Zastávku Rakovec nelze obsloužit!
Zastávka Nové Dvory bude v obou směrech přeložena na komunikaci do Ostravačic a bude obsluhována pouze spoji přes Mečkov.

Částečná náhradní doprava: Na mimořádných spojích lodní dopravy, které zajišťují náhradní dopravu za linku 303, bude platit běžný tarif IDS JMK (shodný jako v autobusech), u ostatních spojů platí běžný tarif lodní dopravy.