znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Sobotní omezení v Břeclavi

http://www.idsjmk.cz/#lock3415

Z důvodu konání cyklistyckých závodů v Břeclavi bude v sobotu 19. 9. 2015 od 12:00 do 19:00 hodin omezen provoz následovně:
Linky 562, 564 a 568 pojedou v uvedené době ve směru mezi zastávkami Autobusové nádraží Náměstí TGM, kostel (příp. Poliklinika nebo Dům kultury) odklonem ulicemi Stromořadní, Slovácká a Sovadinova. Ve směru mezi zastávkami Náměstí TGM, kostel a Autobusové nádraží
pak odklonem ulicemi Sovadinova, Na Zahradách a Stromořadní. Zastávka Jana Palacha nebude obsluhována.
Linky 542, 570, 572 a 574 pojedou v uvedené době ve směru z autobusového nádraží
na náměstí TGM v Břeclavi odklonem ulicemi Slovácká a Sovadinova. Ve směru z náměstí TGM
na autobusové nádraží v Břeclavi pojedou odklonem ulicemi Sovadinova, Na Zahradách
a Stromořadní. Obslouží tak všechny zastávky po trase.