znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Omezení ve Znojmě - ulice Legionářská a Gagarinova

https://www.idsjmk.cz:443/#lock28159

Od 24. 8. 2019 do 25. 8. 2019 bude omezen provoz linky 803 ve Znojmě:
Linka 803 pojede ve směru do Dobšic v úseku od přesunuté zastávky Pražská, Motorest po zastávku Náměstí Svobody lázně odklonem ulicí Pražskou.
Spoje 314 a 452 linky 803 pojedou v úseku od přesunuté zastávky Pražská, Motorest po zastávku Přímětická, rozc. k Městskému lesíku odklonem ulicemi Pražská a Přímětická.
Spoje 315 a 451 linky 803 pojedou v úseku mezi zastávkami Přímětická, rozc. k Městskému lesíku a Náměstí Svobody lázně odklonem ulicí Přímětická. Na odklonové trase obslouží zastávky Přímětická, Resslova a Přímětická, rest. BRISTOL.

Neobsluhované zastávky:
Legionářská,
Gagarinova,
Pražská, BILLA spoji 315 a 451,
Pražská, Policie ČR spoji 315 a 451.

Změny zastávek:
Pražská, Motorest je nahrazena zastávkou Pražská, sídliště ve směru do Znojma.
Legionářská pro spoje 315 a 451 je nahrazena zastávkou Přímětická, Resslova.
Pražská, Policie ČR pro spoje 315 a 451 je nahrazena zastávkou Přímětická, rest. BRISTOL.