znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Nedělní omezení dopravy v Břeclavi

https://www.idsjmk.cz:443/#lock28299

V neděli 15. 9. 2019 od 09:00 do 18:00 hodin linky  562,  564  a  568  pojedou  mezi  zastávkami  Autobusové  nádraží   Náměstí   TGM,   kostel   (příp.   Poliklinika   nebo   Dům   kultury)   obousměrně   odklonem   ulicemi   Stromořadní   –   Na   Zahradách   –   Sovadinova.   Zastávka   Jana   Palacha   nebude   obsluhována.  

Náhradou tyto linky obslouží zastávku „Břeclav, Slovácká“.

Linky 542, 570, 572 a 574 pojedou v uvedené době obousměrně odklonem ulicemi Stromořadní – Na Zahradách – Sovadinova. Obslouží tak všechny zastávky po trase.

Změna zastávek: zastávka Jana Palacha bez obsluhy

V neděli 15. 09. 2019 od 09:00 do 18:00 hodin linky  562,  564  a  568  pojedou  ve  směru  mezi  zastávkami  Autobusové  nádraží   Náměstí   TGM,   kostel   (příp.   Poliklinika   nebo   Dům   kultury)   obousměrně   odklonem   ulicemi   Stromořadní   –   Na   Zahradách   –   Sovadinova.   Zastávka   Jana   Palacha   nebude   obsluhována.   Náhradou tyto linky obslouží zastávku „Břeclav, Slovácká“. Linky 542, 570, 572 a 574 pojedou v uvedené době obousměrně odklonem ulicemi Stromořadní – Na Zahradách – Sovadinova. Obslouží tak všechny zastávky po trase. Změna zastávek: zastávka Jana Palacha bez obsluhy