znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Doprava na Kuřimsku od 4. 7. 2016 (linky N91, 301, 302, 305, 310, 312, 314)

http://www.idsjmk.cz/#lock4909

Od pondělí 4. 7. 2016 do středy 3. 8. 2016 bude probíhat oprava komunikace silnice I/43 od křižovatky Kuřim, Prefa po Českou.

S ohledem na očekávané dopravní koplikace v celé oblasti dochází k následujícím změnám:

Spoj linky N91 s odjezdem v noci před nepracovním dnem v 1:00 hod. od Hlavního nádraží v Brně bude veden ze zastávky Česká, Hlavní přes zastávku Česká, křižovatka, dále po silnici I/43 přes zastávku Kuřim, Podlesí, rozc a dále přes zastávky Kuřim, Prefa, rozc.; Kuřim, TOS; Kuřim, poliklinika; Kuřim, kulturní dům; Kuřim, žel.st. a Kuřim, sokolovna do zastávky Kuřim, Díly pod Sv. Jánem, kde bude ukončen.  

Linka 301 pojede ve směru do Brna mezi zastávkami Kuřim, rozc.2.0 a Brno, Královo Pole, nádraží odklonem po silnicích II/386 a II/385 přes centrum Kuřimi, dále směrem na obec Česká u Brna, kde se opět napojí na silnici I/43 a dále pokračuje po své trase. Jízdou po odklonové trase vynechá zastávku Kuřim, Podlesí, rozc. V opačném směru je linka vedena po své pravidelné trase.

Vybrané spoje linek 302 a 312 budou v pracovních dnech zrušeny v úseku Kuřim, žel. st. – Kuřim, TOS / Kuřim, TE / Kuřim, Prefa a zpět, některé spoje těchto linek budou vedeny v úseku Kuřim, TOS – Kuřim, žel.st. (pouze v tomto směru) o 6 minut dříve oproti běžnému JŘ.

Pro rychlé spojení místní částí Kuřim, Podlesí s centrem Kuřimi (resp. přestupním terminálem Kuřim, žel.st.) bude zřízena nová výluková linka 305, která pojede ze zastávky Kuřim, Podlesí, Pramen rovně přes křižovatku se silnicí I/43, dále po cyklostezce do Kuřimi po ulicích Pod Zárubou, Komenského, Dr. Vališe, kde ukončí svou jízdu. V opačném směru bude vedena ulicemi Dr. Vališe, Legionářskou, Havlíčkovou, Komenského, Pod Zárubou a po cyklostezce zpět na Podlesí. Na trase této linky vzniknou nové zastávky Kuřim, Na Záhoří; Kuřim, Pod Zárubou a Kuřim, Dr. Vališe (viz plánek). Mezi zastávkami Kuřim, Dr. Vališe a terminálem Kuřim, žel.st. je vazba pěším přesunem podchodem pod nádražím.

Linka 310 bude vedena ve dvou základních segmentech:

  • okružní spoje po trase Kuřim, Podlesí, Pramen – Kuřim, TOS – Kuřim, žel.st. – Česká, křiž. – Kuřim, Podlesí, Pramen; u těchto spojů je nově zavedena přestupní návaznost z linek 41 a S3 v zastávce Česká, křižovatka;
  • spoje v úseku Kuřim – Česká – Lelekovice – Vranov a zpět;

Vybrané spoje linky 314 ve směru do Tišnova (po 6. a 18. hodině) mohou být v případě zvýšeného provozu v centru Kuřimi vedeny alternativní odklonovou trasou přes Lipůvku, Nuzířov a Malhostovice (tzn. od zastávky Kuřim, TOS po trase linek 152, 162 a 313 do Lipůvky, dále po trase linky 320 do Malhostovic a po trase linky 311 k zastávce Čebín, rozc. (na hlavní silnici) a dále po své pravidelné trase – viz plánek). Na této objízdné trase linka 314 všechny nácestné zastávky projíždí a zastaví až na svých pravidelných zastávkách dle výlukového JŘ. Zároveň tak budou vynechány zastávky Kuřim, poliklinika; Kuřim, kulturní dům a Kuřim, zámek. V případě, že by jízda touto alternativní trasou byla kontraproduktivní vzhledem k aktuální dopravní situaci (např. kolony i ve směru na Lipůvku; centrum Kuřimi bez větších kolon), pojedou uvedené spoje po pravidelné trase včetně obsloužení příslušných zastávek.

Po dobu výluky bude v ranní špičce pracovních dnů posílena linka S3 vloženými spoji na trase (Tišnov –) Kuřim – Brno-Královo Pole a zpět. Tyto vložené spoje mají ve stanici Kuřim prodlouženou čekací dobu na autobusy regionální dopravy.

 

Změna zastávek:

  • Kuřim, Podlesí, rozc. (směr Brno): bez obsluhy;
  • Kuřim, poliklinika (směr Kuřim):bez obsluhy vybranými spoji linky 314;
  • Kuřim, kulturní dům (směr Kuřim): bez obsluhy vybranými spoji linky 314;
  • Kuřim, zámek (směr Tišnov): bez obsluhy vybranými spoji linky 314;

 

Chybějící jízdní řády budou postupně uveřejněny!