znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

BRNO: Výluka tramvají v ulici Hybešově a na Nových sadech

https://www.idsjmk.cz:443/#lock33755

Z důvodu výměny výhybek a údržby tramvajové tratě bude od zahájení provozu v sobotu 20. června 2020 do 17:00 v neděli 21. června 2020 vyloučen provoz tramvají v ulici Hybešově a v prostoru zastávky Nové sady (1. a 2. kolej).
Linka 1 pojede v úseku Hlavní nádraží – Mendlovo náměstí odklonem ulicemi Masarykova, Rašínova, Joštova, Husova a Pekařská.Vynechá tak zastávky Nové sady, Hybešova a Václavská. Zastávka Mendlovo náměstí směr Hlavní nádraží bude přeložena k nástupišti 3 (zastávka linek 5 a 6).
Linka 2 bude rozdělena na dva úseky:
- Stará osada – Hlavní nádraží a dále odklonem ulicí Renneskou do smyčky Švermova
- Mendlovo náměstí – Modřice, smyčka
Vynechá tak zastávky Václavská a Hybešova. V úseku Hlavní nádraží – Švermova obslouží všechny zastávky.
Přestup mezi oběma provozními úseky je možný pěším přechodem mezi zastávkami Vsetínská a Celní.
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka x1 v trase Hlavní nádraží – Nové sady – Hybešova – Václavská – Mendlovo náměstí.
Zastávka Nové sady směr Mendlovo náměstí bude přeložena cca o 100 metrů zpět k chodníku, ve směru k hlavnímu nádraží zastaví autobusy na 4. koleji.
Ostatní zastávky budou obsluhovány na běžných zastávkách linky 1.
Linka 10 bude v provozu pouze v úseku Hlavní nádraží – Stránská skála - smyčka.
Vynechá tedy zastávky Nové sady a Nové sady - smyčka. U hlavního nádraží obslouží pro nástup zastávku na 2. koleji, pro výstup zastávku na 6. koleji (pod hotelem Grand).
Linka 12 pojede v úseku Hlavní nádraží – Česká odklonem ulicemi Masarykova a Rašínova.
Vynechá tak zastávky Nové sady a Šilingrovo náměstí. Zastávku Hlavní nádraží obslouží na 1./2. koleji.