znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

BRNO: Výluka tramvají Nové sady

https://www.idsjmk.cz:443/#lock33787

Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě bude od soboty 27. června 2020 do ukončení prací (předpoklad v pondělí 31. srpna 2020) vyloučen provoz tramvají v ulicích Nové sady a Renneská.
Linky 8 a 10 pojedou v úseku Nové sady – Krematorium odklonem ulicemi Hybešova a Vídeňská. Vynechají tak zastávky Soukenická, Křídlovická, Vojtova a Vsetínská. Na odklonové trase obslouží všechny zastávky.
Náhradní dopravu zajistí autobusy:
Linka X pojede v trase (Komárov / Mariánské náměstí –) Hlavní nádraží – Soukenická – Křídlovická a dále blokovou smyčkou přes zastávky Nemocnice Milosrdných bratří a Vojtova. V úseku Komárov / Mariánské náměstí – Hlavní nádraží bude v provozu pouze v pracovních dnech a v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách nepracovních dnů. Nahradí tak linku 61. Nebude obsluhovat zastávku Nové sady.
Zastávky Soukenická a Křídlovická obslouží v obou směrech společně s linkami 40 a 61. Zastávku Nemocnice Milosrdných bratří obslouží na ostrůvku u zastávky tramvajových linek směr Celní. Bude zde možné přestupit na odkloněné linky 8 a 10. Zastávku Vojtova obsouží v ulici Renneské za křižovatkou s ulicí Polní.
Linka 40 pojede v úseku Křídlovická – Strážní odklonem přes zastávku Vojtova.
Nevynechá žádné pravidelné zastávky. Zastávku Vojtova ve směru od hlavního nádraží obslouží u zastávky linky N90, ve směru k hlavnímu nádraží bude zastávka zřízena v ulici Renneské za křižovatkou s ulicí Polní. Zastávka Strážní bude v obou směrech přeložena do ulice Opavské (mezi budovu České pošty a obchodní dům Bauhaus).
Pro cestu mezi centrem města a oblastí Bohunic je možné použít také linku 61.

Linka 61 pojede pouze v úseku Hlavní nádraží – Nemocnice Bohunice – Osová. V úseku Komárov – Hlavní nádraží bude nahrazena linkou X.
V úseku Nemocnice Bohunice – Osová zajišťuje již od 16. června 2020 náhradní dopravu za trolejbusovou linku 25 (viz samostatná informace k výluce trolejbusů v Bohunicích).

POZOR:  Od 4. července do 2. srpna 2020 bude od zastávky Hlavní nádraží prodloužena do zastávky Dolní nádraží jako náhradní doprava za vlaky - informace o případné výluce uveřejníme.
Změny zastávek:
Nové sady – linky 8 a 10 zastaví na 1./2. koleji, bez obsluhy autobusovými linkami
Soukenická, Křídlovická – linka X obsluhuje zastávky linek 40 a 61
Vojtova – linka 40 ve směru od hlavního nádraží obsluhuje zastávku linky N90, linky X, 40 a N90 ve směru k hlavnímu nádraží obsluhují zastávku zřízenou v ulici Renneské za křižovatkou s ulicí Polní
Vsetínská – bez obsluhy, náhradou je možné použít blízkou zastávku Celní obsluhovanou pravidelnými linkami 2, 5 a 6 a také odkloněnými linkami 8 a 10