znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Nástavba Mateřské školy Měnín

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Projekt

NÁSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚNÍN

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000550
Příjemce dotace: Obec Měnín
Výzva: kolová výzva č. 15 - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality
Specifický cíl:  2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 
Celkové náklady: 6 334 315,00 Kč

Dotace: 4 932 072,00 Kč

Stručný popis projektu

Cílem projektu je zvýšení kapacity Mateřské školy Měnín pro možnost přijímání většího počtu dětí předškolního věku a zkvalitnění vzdělávacích služeb v obci. Výsledkem projektu bude vybudování nástavby mateřské školy v rámci stávajícího hospodářského pavilonu, do níž bude umístěna nová kmenová třída s příslušným zázemím a vybavením o celkové kapacitě 25 žáků. Potřeba realizace projektu vyplývá z neustále stoupající poptávky rodičů o umístění dětí do tohoto vzdělávacího zařízení.

Doba realizace projektu do 31. 8. 2017.