znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Aktuální oznámení

Zahájení prací "Protipovodňová opatření v zastavitelné opatření v k. ú. Měnín

aktuální do: 31. 05. 2020, vloženo 14. 02. 2020

Zahájení prací

„Protipovodňová opatření v zastavitelné zóně v k. ú. Měnín“

V druhé polovině února budou zahájeny práce na úpravě terénu v Průmyslové zóně Měnín – jih. Cílem prací je úprava části uvedené zóny. Tato část zóny zasahuje svou plochou do aktivní povodňové zóny vodních toků Říčky a Litavy. Po provedené terénní úpravě bude upravená část zóny sloužit, jako plocha s výrobní a smíšenou obslužnou funkcí. Tedy je určena pro podnikatelskou činnost. Úpravy terénu budou ukončeny v měsíci květnu. Upozorňujeme, že během prací bude v lokalitě větší pohyb techniky, především nákladních automobilů.

Situační plánek upravované lokality