znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Aktuální oznámení

TJ Sokol Měnín - výstavba víceúčelové sportovní haly

aktuální do: 30. 11. 2020, vloženo 09. 07. 2020

TJ Sokol Měnín získala dotaci od MŠMT - výstavba víceúčelové sportovní haly může začít!

Napsal Ing. Dušan Kubela 

TJ Sokol Měnín získala dotaci od MŠMT – výstavba víceúčelové sportovní haly může začít!
Vše začalo v roce 2017, kdy se TJ Sokol Měnín pokoušela najít a získat dotaci na opravu a rekonstrukci budovy sokolovny. Řízením osudu, tedy naprostou náhodou jsme ovšem objevili speciální dotační titul MŠMT 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Tento program byl určen výhradně pro Tělocvičné a Tělovýchovné jednoty a Sportovní kluby. Proč speciální? Poskytuje totiž pokrytí až 70% uznatelných nákladů (maximálně však 30.000.000,- Kč) a dotace je vyplácena ex ante (tedy předem)! Další podmínkou je dofinancování, všech nákladů spojených s výstavbou a provozem, vyšším územně správním celkem, tedy obcí, městem, krajem. Soukromé prostředky nejsou povoleny!
Dne 25.04.2019, proběhlo řádné zasedání zastupitelstva Obce Měnín, na kterém bylo uzavřeno tzv. MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI při přípravě a realizaci projektu „Výstavba víceúčelové sportovní haly Měnín" mezi TJ Sokol Měnín a Obcí Měnín. Všichni zainteresovaní začali pracovat na projektové dokumentaci a na vydání stavebního povolení, jež muselo nabýt právní moci nejpozději v den ukončení příjmu žádostí o dotaci, tedy do 31.10.2019.
Po několika měsících složitých příprav, nesčetných jednání, a především obrovskému penzu prací jsme 31.10.2019 doručili žádost o poskytnutí dotace na MŠMT. Po nekonečném 5 měsíčním čekání jsme 06.03.2020 obdrželi první dobrou zásadní zprávu, a to že TJ Sokol Měnín byla navržena MŠMT k financování tohoto projektu. Opět začal souboj s časem, neboť do 30.04.2020 musela být MŠMT předložena tzv. "Povinná dokumentace", jejíž nedílnou součástí musela být podepsaná smlouva o dílo se zhotovitelem stavby. Po 55 dnech a 54 probdělých nocí se vše podařilo a 30.04.2020 byly všechny "Povinné dokumenty" odeslány datovou schránkou na MŠMT. ... Dne 03.06.2020 jsme obdrželi oficiální finální rozhodnutí o tom, že se Tělocvičníá jednota Sokol Měnín se stala příjemcem dotace (identifikační číslo dotace EDS: 133D531009479) . Následně dne 11.06.2020 byla, na nově zřízený speciální "Projektový účet" TJ Sokol Měnín, připsána částka 29.815.570,- Kč.
Společný projekt Tělocvičné jednoty Sokol Měnín a Obce Měnín tak získává reálnou podobu! TJ Sokol Měnín poskytne pro výstavbu haly výše zmíněnou dotaci a pozemky v areálu sokolovny. Obce Měnín pak poskytne finanční prostředky na dofinancování celého projektu.
O dalším postupu prací Vás budeme průběžně informovat. Stavba by měla být dokončena nejpozději 31.12.2020, ale už teď Vás všechny chceme srdečně pozvat do nově budované Víceúčelové sportovní haly Měnín.
TJ Sokol Měnín
https://www.facebook.com/sportovnihalamenin   |   @sportovnihalamenin

Kategorie: Sportovní hala / Projekt