znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Aktuální oznámení

Seznam určených škol pro péči o děti zdravotníků a pracovníků IZS v době nouzového stavu

aktuální do: 06. 11. 2020, vloženo 15. 10. 2020

Informaci ohledně seznamu určených škol určených k péči o děti zdravotníků a pracovníků IZS v době nouzového stavu.

HZS JmK předalo k dispozici seznam škol a školských zařízení určených k péči o děti v JMK na základě usnesení vlády České republiky č. 1033 ze dne 12. října 2020.

Určené školy a školská zařízení v JMK budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení, a to na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1033.