znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Aktuální oznámení

Oprava místních komunikací- parkoviště Restaurace u bílého beránka, komunikace k potoku Říčka

aktuální do: 30. 06. 2022, vloženo 02. 05. 2022

Dne 02. 05. 2022 započaly stavební práce na akci: Obec Měnín - oprava místních komunikací.

Jedná se o opravu místní komunikace naproti Restaurace u bílého beránka směrem k potoku Říčka. Zde dojde k odfrézování svrchní části vozovky, osazení obrubníků a následné pokládce asfaltového povrchu.

Druhou částí je úprava povrchu parkoviště u Restaurace u bílého beránka, položení asfaltového koberce a vytvoření několika parkovacích míst s odvodem dešťových vod do kanalizace. 

Stavební práce by měly být ukončeny v červnu 2022.