znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Aktuální oznámení

Omezený provoz Městského úřadu v Židlochovicích

aktuální do: 23. 01. 2021, vloženo 07. 01. 2021

Opatření města Židlochovice v návaznosti na Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření ze dne 22.12.2020 s účinností od 23. 12. 2020 od 00,00 hodin do 23:59 hodin dne 22.01. 2021

 Stanovuje se opatření spočívající v:

omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení rozsahu úředních hodin na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v daném dni

 Cílem opatření je:

a)      minimalizovat osobní kontakt a nahradit jej jinými formami (písemný, elektronický, telefonický), ve všech případech, kdy je to možné, a to i mezi zaměstnanci uvnitř jednotlivých budov (mezi sebou). Dále striktně používat roušky, dbát na hygienu rukou a používat dezinfekční přípravky;

 b)      zajistit příjem  veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny (elektronické adresy podatelny -podatelna@zidlochovice.cz - podatelna bude přijímat i podání bez ověřeného el. podpisu, za podmínky, že tato podání budou na adresu el. podatelny), datovými schránkami, Českou poštou;

c)      omezit úřední hodiny pro veřejnost stanovením speciálního omezeného režimu pro přijímání a vyřízení akutních žádostí takto:

 Pondělí: 8:00 hod. - 17:00 hod.

Středa:  8:00 hod. - 17:00 hod.

V úřední dny ve vymezeném čase budou klienti obslouženi a jejich žádost bude vyřízena pouze po předchozí e-mailové či telefonické dohodě s určeným pracovníkem daného odboru, jenž stanoví konkrétní čas dostavení se klienta k vyřízení žádosti.

Klienty si budou vyřizující osoby osobně vyzvedávat před budovou úřadu.

Klienti jsou povinni dostavit se, v případě osobního vyřízení žádosti, vybaveni ochrannými pomůckami (rouška, rukavice).

d)     zamezit vstupu veřejnosti do budov Městského úřadu Židlochovice mimo úřední dny a stanovené hodiny.

 Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí - podatelna:

547428746 –  bronislava.srncova@zidlochovice.cz

helena.nejezchlebova@zidlochovice.cz

 Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě občanských průkazů a cestovních dokladů:

547 428 743 – eva.valkova@zidlochovice.cz

547 428 742 – ivana.ginova@zidlochovice.cz

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě matriky:

547428744 –   lenka.tesarova@zidlochovice.cz

 Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě řidičských průkazů:

547428731 – ivana.palaskova@zidlochovice.cz

                     leona.valova@zidlochovice.cz

Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě evidence vozidel:

547428735 – jarmila.smutna@zidlochovice.cz

         radoslava.sordylova@zidlochovice.cz

547428737 – zdenek.cetl@zidlochovice.cz

 Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě správních činností v dopravě:

547428790 – tatana.luksova@zidlochovice.cz

 Kontakty pro přijímání a vyřízení akutních žádostí v agendě odboru sociálního:

547427331 – iva.tycova@zidlochovice.cz

547427332 – hana.zajicova@zidlochovice.cz

547427334 – dagmar.spunarova@zidlochovice.cz

 Odbor životního prostředí a stavební úřad:

547728760 – milan.komenda@zidlochovice.cz

547428775 – vaclav.suchanek@zidlochovice.cz

Odbor obecní živnostenský úřad:

547428780 – simona.sebkova@zidlochovice.cz

 Odbor vnitřní správy:

547428740 – karolina.stankova@zidlochovice.cz

547428745 – jana.krispinova@zidlochovice.cz

 Odbor dopravy:

547428724 – dagmar.kratochvilova@zidlochovice.cz

547428732 – radek.sotnar@zidlochovice.cz

 Odbor finanční:

547426031 – radmila.kafkova@zidlochovice.cz

Odbor investic a majetku:

547426044 – katerina.cmarkova@zidlochovice.cz

Uvedené opatření je platné od 00,00 hodin dne 23.12.2020 do 23:59 hodin dne 22.01 2021.