znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Aktuální oznámení

Informace Povodí Moravy - nesprávný odběr vody

aktuální do: 31. 08. 2022, vloženo 13. 06. 2022

Informace Povodí Moravy - nesprávný odběr vody

Aktuálně probíhá oprava koryta a hrází Říčky v Měníně od zaústění do Litavy po druhý most. Pro práci těžké mechanizace bylo nutné odstranit řádně povolená i nepovolená zařízení k odběru vody. V průběhu stavby si občané hadice postupně zpětně osazují, někteří však v rozporu s povinnostmi a podmínkami v obdrženém Rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami Mě. ú. OŽPSÚ Židlochovice.

Hned v první podmínce je zakázáno „postaru“ instalovat hadici s podpěrami přímo v průtočném profilu i na břehu Říčky a vytvářet tak překážku průtoku. Požaduje se položit hadici přímo na břeh, případně zajistit kolíky a sací koš umístit mezi kamenivo nového opevnění. Po ukončení čerpání a zálivky je povinností hadici vytáhnout zpět na svůj pozemek.

Vyzýváme proto občany, aby neprodleně upravili svá odběrná zařízení v souladu s podmínkami povolení! Při porušení povinností při čerpání vody je správce toku oprávněn podat vodoprávnímu úřadu podnět ke zrušení vydaného povolení. 

Říčka měnín-odb. zařízení