znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Aktuální oznámení

Informace Povodí Moravy

aktuální do: 31. 12. 2022, vloženo 04. 07. 2022

Aktuálně je oprava hrází Říčky v Měníně před úplným dokončením. Aby mohly v dalších letech řádně plnit svou ochrannou funkci, dovolujeme si stručně seznámit občany s nepovolenými a především dle zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o vodách nepřípustnými činnostmi:

 - žádným způsobem neupravovat koryto a hráze svým potřebám

- na korunách ochranných hrází nejezdit svými auty a zemědělskými stroji

- nevysazovat dřeviny a keře na tělesech ochranných hrází

-  nezřizovat odběrná zařízení k zálivce bez předchozího souhlasu správce toku a povolení Mě.Ú. OŽP Židlochovice