znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Aktuální oznámení

ANKETNÍ ŠETŘENÍ OBCE MĚNÍN

aktuální do: 17. 04. 2020, vloženo 09. 03. 2020

                                                                

      ANKETNÍ ŠETŘENÍ OBCE MĚNÍN

Zastupitelstvo obce zvažuje, na základě žádosti občanů, o vydání obecně závazné vyhlášky omezující používání zábavní pyrotechniky.

Předmětem vyhlášky by byl zákaz používání zábavní pyrotechniky v obci Měnín, s výjimkou „novoročních ohňostrojů“ od 22:00 dne 31.12. daného roku do 2:00 dne 1.1. následujícího roku. Dále by bylo možno získat výjimku podáním žádosti na OÚ minimálně 15 dní před plánovanou akcí. Důvodem pro vydání této vyhlášky je zlepšení pohody bydlení a ochrana zdraví obyvatel. Máte-li zájem se k dané záležitosti vyjádřit, můžete tak učinit vyplněním anketního lístku a vhozením do hlasovacích boxů v určených místech. Anketa bude probíhat do 17.4.2020 a je určena pro občany obce Měnín starší 18 let.

Hlasovací boxy budou umístěny na následujících místech:                                                                                       Pošta Partner Měnín, Potraviny u Valinky, Smíšené zboží Jana Šťastná, Karlova pekárna, Smíšené zboží Marie Čermáková

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Výsledek ankety není pro zastupitelstvo závazný, přesto žádáme občany, kteří chtějí tímto způsobem vyjádřit svůj názor a takto se podílet na dění v obci, o účast na této anketě.