znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Aktuální oznámení

Aktuální situace v doručování zásilek

aktuální do: 01. 05. 2020, vloženo 19. 03. 2020

Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu
pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, žádáme je,
aby používali ochranné prostředky, ideálně roušku. Na všech pobočkách lze
platit bezhotovostně, což v současné situaci snižuje případný přenos viru.
Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace jsme rozhodli, že v případě uzavřených
lokalit budeme jednat s jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi o
možnosti doručovat zásilky v dané lokalitě. V případech uzavřených lokalit
budou zásilky uloženy bez pokusu o doručení s tím, že jim bude prodloužena
ukládací doba.
Česká pošta udělá vše pro to, aby byly důchody ve všech případech doručovány. V
lokalitách uzavřených krajskými hygienickými stanicemi bude možnost doručování
důchodů komunikována s touto organizací. Doručování pak proběhne buď za
asistence bezpečnostních složek státu nebo s ochrannými prostředky. Také v
ostatních lokalitách bude postup při doručování důchodů upraven tak, aby
nedošlo k přímému kontaktu mezi pošťáky a klienty. Peníze budou příjemci
předávány v obálce pokládané na zem.
U zapsaných zásilek se listovní zásilky vždy uloží na ukládací poštu bez pokusu
o doručení. U těchto ukládaných zásilek bude prodloužena úložní doba na 30 dnů.
Balíky se v uzavřených lokalitách uloží bez pokusu o doručení a bude u nich
prodloužena úložní doba na 15, resp. 30 dnů (podle druhu zásilky). V ostatních
případech u neuzavřených lokalit budou balíky doručovány bez přímého kontaktu s
adresátem. Adresát bude vyzván, ať položí osobní doklad na zem nebo jiné vhodné
místo a ustoupí. Doručovatel si doklad převezme, ověří totožnost, zapíše.
Stejným způsobem mu bude i předána zásilka. Po dokončení doručení ošetří
doručovatel své ruce dezinfekčním sprejem.
Propagační materiály nebudou do odvolání doručovány ani přijímány. Je také
zastaveno poskytování služby „Komplexní doručení“ a „Odvoz spotřebiče“.
Děkujeme za pochopení
Vaše Česká pošta