znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Aktuální oznámení

Platba poplatků za komunální odpad a ze psa za rok 2021

aktuální do: 31. 12. 2021, vloženo 21. 01. 2021

Platba poplatku za komunální odpad a ze psa za rok 2021

(vyhlášky jsou zveřejněny na stánkách obce pod heslem „Vyhlášky“).  

Obecní úřad Měnín oznamuje, že od 1. února 2021 vybírá poplatek za komunální odpad a ze psa za rok 2021. 

Výše poplatku ze psa je 100,- Kč za psa/rok.

Výše poplatku za komunál. odpad je 650,- Kč na osobu/rok. 

Splatnost poplatku je do 31. 5. 2021.

Osvobození a úlevy: 

Děti do 3 let jsou vyhláškou obce Měnín č. 2/2019 od poplatku osvobozeny, tzn., že děti narozené v roce 2018, 2019, 2020 a 2021 poplatek neplatí.

Dále je poskytnuta úleva 100,- Kč poplatníkům domácností, které se zapojily do projektu na „Zkvalitnění nakládání s odpadem“ a třídí alespoň dvě složky odpadu určené k separaci (papír, plast nebo bioodpad). Tito poplatníci platí za rok 2021 částku 550,- Kč/osobu.  

!!! Pokud poplatník nezaplatí do 31. 5. 2021, nárok na úlevu 100,- Kč mu zaniká. !!!

Poplatek lze uhradit:

  • hotově v kanceláři OÚ Měnín 

        pondělí  a  středa  9:00 – 11:00 hod.,  14:00 – 17:00 hod.   

nebo

  • převodem na bankovní účet obce Měnín; 

číslo účtu: 1349490369/0800

Kom. odpad: VS: 882111XXXX (XXXX je číslo popisné).

Pes:         VS: 882121XXXX (XXXX je číslo popisné).

Např.: číslo popisné 34 má variabilní symbol 8821110034.