znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Změny tras linek v Brně - ulice Táborská

Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě a povrchu komunikace bude od zahájení provozu denních linek ve čtvrtek 29. září 2022 po dobu přibližně 1 měsíce vyloučen provoz veškeré dopravy v ulici Táborské v úseku mezi zastávkami Otakara Ševčíka a Dělnický dům.

 •  Autobusová linka xS2D (náhradní doprava za vlak) pojede na území města Brna v obou směrech ulicemi Křenovou, Ostravskou, Otakara Ševčíka, Gajdošovou, Svatoplukovou, Rokytovou, Žarošickou a Jedovnickou. Náhradou za zastávku Dělnický dům bude v obou směrech obsluhovat zastávku Otakara Ševčíka (zastávky linek 44 a 84).
 • Tramvajová linka 9 bude v provozu pouze v polookružní trase Lesná, Čertova rokle – Jugoslávská – Moravské náměstí – Malinovského náměstí – Hlavní nádraží (1. kolej) – Náměstí Svobody – Česká – Jugoslávská – Lesná, Čertova rokle. Neobslouží tak zastávky v úseku Vlhká – Juliánov.
 •  Spoje tramvajové linky 10 běžně ukončené v zastávce Geislerova budou náhradou prodlouženy do smyčky Novolíšeňská. V zastávce Krásného bude možný přestup na autobusové linky ve směru do Líšně.
 •  Autobusové linky 55 a 75 ve směru do Líšně / do Slatiny pojedou v úseku Gajdošova – Špačkova odklonem ulicemi Otakara Ševčíka, Krásného a Mazourovou. Vynechají tak zastávku Dělnický dům, na odklonové trase obslouží zastávky Otakara Ševčíka (zastávka linky 84), Krásného (zastávka náhradní dopravy) a Podlomní (přeložena do ulice Krásného).
 •  Autobusové linky 55 a 75 ve směru do Židenic pojedou v úseku Podlomní – Gajdošova odklonem ulicemi Skorkovského a Otakara Ševčíka. Vynechají tak zastávku Dělnický dům, na odklonové trase obslouží zastávku Otakara Ševčíka (zastávka linky 44).
 •  Autobusové linky 58 a N97 ve směru do Líšně pojedou v úseku Gajdošova – Dělnický dům odklonem ulicemi Otakara Ševčíka, Krásného, Mazourovou a Bělohorskou. Na odklonové trase obslouží zastávky Otakara Ševčíka (zastávka linky 84), Krásného (zastávka náhradní dopravy), Podlomní (přeložena do ulice Krásného) a znovu Podlomní (pravidelná zastávka autobusů směr Dělnický dům).
 • Zastávka Dělnický dům bude přeložena na začátek ulice Líšeňské (za křižovatku s ulicí Bělohorskou).
 • Autobusové linky 58 a N97 ve směru do Židenic / do centra pojedou v úseku Dělnický dům – Gajdošova odklonem ulicemi Bělohorskou, Skorkovského a Otakara Ševčíka.Zastávku Dělnický dům obslouží v přeložené poloze na začátku ulice Bělohorské (za křižovatkou s ulicí Líšeňskou). Na odklonové trase dále obslouží zastávku Otakara Ševčíka (zastávka linky 44).
 • Autobusová linka 78 bude výchozí ze zastávky Životského (zastávky na silnici v úrovni tramvajových ostrůvků) a v obou směrech pojede ulicí Táborskou přes zastávky Geislerova, Buzkova a Otakara Ševčíka (ve směru do Líšně zastávka linky 84, ve směru na Životského zastávka tramvají). Dále pojede v úseku Otakara Ševčíka – Dělnický dům odklonem shodným s linkami 58 a N97. V zastávkách Geislerova nebo Životského je možný přestup mezi linkami 8 a 10 a linkou 78.
 • Autobusová linka 82 pojede v obou směrech po stejné trase jako linky 58 a N97, na odklonové trase nebude obsluhovat žádné další zastávky. Ke změně pravidelných zastávek linky 82 nedojde.
 • Autobusová linka N89 pojede v obou směrech v úseku Masná – Otakara Ševčíka po trase a zastávkách linky N98. Linky N89 a N98 pojedou dále v obou směrech v úseku Otakara Ševčíka – Špačkova / Podlomní odklonem shodným s linkami 55 a 75.
 • Zastávku Otakara Ševčíka obslouží obě linky v obou směrech na tramvajových zastávkách v ulici Táborské.

Změny zastávek v oblasti:

 • Buzkova – bez obsluhy linkou 9, obsluhována linkami 64, 78, N89 a N98
 • Otakara Ševčíka – bez obsluhy linkou 9, linky 55, 58, 75, 78 (směr Líšeň), N97 a xS2D obsluhují zastávky linek 44 a 84 v ulici Otakara Ševčíka, linky 64, 78 (směr Životského), N89 a N98 obsluhují zastávky linky 9 v ulici Táborské
 • Dělnický dům – bez obsluhy linkami 9, 55, 75, N89, N98 a xS2D, pro linky 58, 78 a N97 ve směru do Líšně přeložena na začátek ulice Líšeňské (směr Juliánov), pro linky 58, 78 a N97 ve směru do centra přeložena na začátek ulice Bělohorské (směr Podlomní)
 • Juliánov – bez obsluhy linkou 9
 • Podlomní – pro linky 55, 75, N89 a N98 ve směru do Líšně přeložena do ulice Krásného k základní škole, navíc obsluhována linkami 58, 78 a N97 (autobusy zastaví na přeložené zastávce v ulici Krásného i v ulici Bělohorské směr Dělnický dům)

 Přestup mezi tramvajovými linkami 8 a 10 a autobusovou linkou 78 je možný v zastávkách Geislerova nebo Životského. Ve směru do Líšně je dále možný přestup z tramvajových linek 8 a 10 na autobusové linky 55, 58, 75 a 78 v zastávce Krásného.