znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Výluka tramvají na Mendlově náměstí

Z důvodu pokládky povrchu komunikace bude ve středu 28. září 2022 (státní svátek) od 9:00 do 18:00 vyloučen provoz tramvají na Mendlově náměstí.
Tramvajová linka 1 bude v provozu pouze v úseku Řečkovice – Václavská a dále pojede odklonem do smyčky Ústřední hřbitov. • Neobslouží tak zastávky Mendlovo náměstí, Výstaviště - hlavní vstup, Výstaviště - vstup G2, Lipová a Pisárky. • Náhradou je možné použít mimořádnou autobusovou linku X a také pravidelné linky 25, 26, 37 a 52. Pozor, zastávku Výstaviště - vstup G2 bude obsluhovat pouze linka X.
Tramvajová linka 5 bude v provozu pouze v úseku Štefánikova čtvrť – Mendlovo náměstí. • Neobslouží tak zastávky Poříčí, Nemocnice Milosrdných bratří, Celní, Hluboká, Ústřední hřbitov a Ústřední hřbitov - smyčka. • V úseku Mendlovo náměstí – Poříčí je možné použít mimořádnou autobusovou linku X, v úseku Poříčí – Ústřední hřbitov je možné použít odkloněnou linku 1 a také pravidelnou linku 2.
Tramvajová linka 6 pojede v úseku Česká – Poříčí odklonem přes náměstí Svobody a ulicí Hybešovou. • Neobslouží tak zastávky Šilingrovo náměstí, Nemocnice u svaté Anny a Mendlovo náměstí. • Zastávka Česká bude přeložena k nástupištím 5 a 6 (před kostel sv. Tomáše). • Na odklonové trase obslouží všechny zastávky.
Náhradní dopravu zajistí autobusová linka X v trase Česká – Šilingrovo náměstí – Nemocnice u svaté Anny – Mendlovo náměstí – Poříčí – Výstaviště - hlavní vstup – Výstaviště - vstup G2 – Lipová – Pisárky. • Zastávka Česká bude obsluhována na nástupištích 1/2 (v ulici Joštově). • Zastávka Mendlovo náměstí bude ve směru na Poříčí přeložena na začátek ulice Křížové, ve směru na Českou bude obsluhována na nástupišti 12 ("u lékárny"). • Zastávka Poříčí bude obsluhována ve směru do Pisárek u chodníku na úrovni tramvajového ostrůvku, ve směru na Českou u tramvajového ostrůvku. • Zastávky v úseku Výstaviště - hlavní vstup – Pisárky budou obsluhovány na zastávkách náhradní dopravy v ulici Hlinky.