znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Pokračování výluky na lince 273

Linka 273, spoje končící/začínající v zastávce Brněněc, Moravská Chrastová, pošta (mimo spoje 51 a 56) jsou prodlouženy do zastávky Brněněc, Moravská Chrastová, žel.st. a vynechávají zastávku Brněnec, Moravská Chrastová, pošta. Spoje vedené přes Brněnec vynechávají zastávku Brněnec, Moravská Chrastová, pošta. Spoje vedené mimo Brněnec a spoje 51 a 56 jsou vedeny přes přesunutou zastávku Brněnec, Moravská Chrastová, pošta umístěnou poblíž obecního úřadu.
Změna zastávek:Brněnec, Moravská Chrastová, pošta - zastávka přesunuta k obecnímu úřadu (ve směru Svitavy), zastávku neobsluhují spoje vedené přes zastávku Brněnec, Moravská Chrastová, žel.st.