Ing. René Margony

Ing. René Margony

Revize tech. zařízení, školení obsluh

 Jiné služby

Školení a přezkušování obsluh motorových manipulačních vozíků všech tříd, včetně vydání průkazu obsluhy MV.

Školení a přezkušování jeřábníků tříd O, A, D, N a vazačů, včetně vydání oprávnění jeřábníka a vazače

Revize vyhrazených tlakových a zdvihacích zařízení, vypracování dokumentace pro jejich bezpečný provoz dle požadavků OIP.

Grafické práce, tvorba webových stránek, eshopů, polepů a marketingová činnost.

Bližší informace:

mobil: +420 606 805 101 /revize a školení/

mobil: +420 720 245 240 /počítačová grafika/

web: http://margony.cz

e-mail: margony@blucina.net