Situace v dopravě

http://www.idsjmk.cz/#lock5564

Všechny komunikace v kraji jsou sjízdné a linky IDS JMK jezdí dle jízdních řádů s běžným provozním zpožděním. Aktuální polohu vozidel nejdete v aplikaci Poseidon nebo na tel. 543174317.