znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

2. etapa výluky Letovice, Podolí - Letovice

http://www.idsjmk.cz/#lock5669

Od pondělí 24. 4. 2017 do 11. 6. 2017 bude probíhat druhou etapou výluka v Letovicích, Podolí ve směru Míchov.
Linka 253 pojede obousměrně mezi zastávkami Míchov a Vísky po silnici III/37418 směr Chrudichromy a dále po MK směr Bačov a silnici III/37415 dle výlukového jízdního řádu. Na objízdné trase všechny spoje zastaví na zastávce Boskovice, Bačov, rozc. 0.5. Zastávka Míchov bude obsloužena bez změny odjezdových míst.
Linka 254 pojede dle výlukového jízdního řádu mezi zastávkami Míchov – Letovice, u školy po objízdné trase Míchov – Svitávka, nám. – Letovice, Tylex – Letovice, u školy/náměstí. Odjezdy ze zastávky Svitávka, nám. jsou od označníku pro směr Boskovice. Spoje následně projedou na náměstí po místní komunikaci kolem parku. Zastávka Míchov bude obsloužena bez změny odjezdových míst.
Linka 277 pojede ve své trase dle výlukového jízdního řádu. Pro zajištění dopravy z Vanovic, Pamětic a Vísek jsou zařazeny doplňkové spoje v úseku Letovice – Vísky, u školy - Vanovice.
Linka 251 má upraveny časové polohy z důvodu změn v návaznostech na linku 253.
Linka 252 má upravenu časovou polohu spoje 263 z důvodu pozdějšího dojezdu linky 253 do Boskovic (platí do 30. 11. 2017).
Linka 255 pojede dle výlukového jízdního řádu po své trase. Po lince jsou vedeny školní spoje přetrasované z linky 254.
Linka 234 spoj 100 ukončen na zastávce Boskovice, aut. st. (platí od 6. 3. 2017).
Linka 256 záměna dopravců ČAD a ZDAR u spojů 177 a 178 (dříve 131 a 134). Spoje 177 a 152 začínají/končí jízdu v zastávce Boskovice, aut. st. (platí od 6. 3. 2017).
Linka 262 záměna dopravců ČAD a ZDAR u spojů 31 a 32 (dříve 83 a 84, platí od 6. 3. 2017).
Linka 272 spoje 37 a 71 mají upraveny časové polohy (platí od 6. 3. 2017).
Linka 274 spoje 29, 32 a 33 mají upraveny časové polohy (platí od 6. 3. 2017).
Linka 276 spoj 23 má upravenu časovou polohu (platí od 6. 3. 2017).

Neobsluhované zastávky: Letovice, Podolí – není obsloužena linkami 253 a 254
Změny zastávek: Letovice, Podolí pro linku 277 – odjezdy od označníků pro linku 254

Tarifní opatření:
Cestujícím z Pamětic, Vísek a Letovic, Podolí budou uznány předplatní jízdenky na linkách 253, 254 a 255 pro jízdu z/do Letovic přes zónu 265.
Cestujícím z linky 254, spoje 24 budou uznány úsekové jízdenky v pokračujícím spoji linky 255 na území města Letovice.
Cestujícím z linky 274, spoje 12 budou uznány úsekové a dvouúsekové jízdenky na lince 255 do zastávky Letovice, u školy.