Změny jízdních řádů na Boskovicku

Od 1. května 2007 dochází k významným změnám jízdních řádů řady linek na Boskovicku. Mění se jízdní řády linek S2, R2, S22, 152, 157, 162, 221, 224, 225, 233, 234, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 271, 272, 276, 277, 290, 301 a 313. Tyto úpravy reagují na požadavky obcí i cestujících na úpravy jízdních řádů. Řeší problémy s přeplňováním vozidel a prodlužováním jízdních dob. KORDIS JMK se pokusil všechny připomínky obdržené od cestujících zapracovat, ne vždy to však bylo z technických či ekonomických důvodů možné. Domníváme se však, že nejdůležitější připomínky se podařilo vyřešit a od 1. května 2007 přejde IDS JMK na Boskovicku do stejného režimu provozu jako v ostatních oblastech.

Výluka mezi Vyškovem a Studnicí

Z důvodu konání úplné uzavírky silnice III/37728 v úseku Hamiltony - Lhota bude od 1. do 6. května 2007 linka 750 rozdělena na dvě části: Vyškov – Hamiltony a Lhota – Studnice. Dále jsou zařazeny prodloužené spoje linky 167 ze Senetářova přes Kulířov do Studnic a Nových Sadů. Mezi linkami 167 a 750 (Studnice – Lhota) je zajištěn přestup v zastávce Studnice, rozc. Kulířov.

Změny jízdních řádů na Boskovicku

Od 1. května 2007 dochází k významným změnám jízdních řádů řady linek na Boskovicku. Mění se jízdní řády linek S2, R2, S22, 152, 157, 162, 233, 234, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 271, 272, 276, 277, 290, 301 a 313. Tyto úpravy reagují na požadavky obcí i cestujících na úpravy jízdních řádů. Řeší problémy s přeplňováním vozidel a prodlužováním jízdních dob. KORDIS JMK se pokusil všechny připomínky obdržené od cestujících zapracovat, ne vždy to však bylo z technických či ekonomických důvodů možné. Domníváme se však, že nejdůležitější připomínky se podařilo vyřešit a od 1. května 2007 přejde IDS JMK na Boskovicku do stejného režimu provozu jako v ostatních oblastech.

Čebínské hody

Z důvodu konání tradičních hodů v Čebíně nebude od 25. 4. 2007; 8:00 do 2. 5. 2007; 14:00 obsluhována zastávka Čebín, náměstí. Cestující mohou využít zastávku Čebín, sídliště.

Změna trasy linek 405 a 406

Z důvodu zprovoznění rampy u bohunického kampusu bude od 22. dubna 2007 možný průjezd autobusů linek 405 a 406 při jízdě od Rosic do Brna k zastávce Bohunice, nemocnice (místo Bohunice, Stará nemocnice). Autobusy zastaví na zastávce Bohunice, nemocnice ve směru na Osovou. Na stejné zastávce zastaví tedy autobusy uvedených linek jak při jízdě směr Rosice tak při jízdě do Brna.

Náhradní doprava autobusy na vlaku S2

Z důvodu opravy železniční tratě bude od 23.dubna 2007 8:05 hod. do 27. dubna 2007 18:00 hod. vlak linky S2 v úseku Brno, hl. n. – Křenovice, hor. n. nahrazen autobusy ND. Vždy alespoň jeden autobus ND pojede přes Chrlice, kde bude zajištěn přestup mezi ND a linkou 509. Linka 612 pojede v uvedené době mezi zastávkami Sokolnice, žel. st. a Telnice přes nákladiště ČD.

Výluka vlaku S4

Z důvodu opravy železniční tratě pojede od 7:10 dne 10. dubna do 16:10 dne 16. dubna 2007 vlaková linka S4 pouze v úseku Brno, hl. nádraží – Zastávka u Brna. V úseku Zastávka u Brna – Náměšť nad Oslavou (příp. Studenec) bude zavedena náhradní autobusová doprava (NAD). Autobus NAD zastaví v Rapoticích u výpravní budovy (vzájemný přestup mezi NAD a linkou 430).

Výluka v Letovicích

Od 2. dubna do 6. května 2007 dochází z důvodu opravy okružní křižovatky v Letovicích k následujícím změnám ve vedení linek: Linka 254 jede v obou směrech mezi zastávkami Letovice, aut. st. a Letovice, Podolí z Masarykova náměstí ulicí Tyršovou, Brněnskou, Zámeckou a Komenského. Vynechá tak zastávku Letovice, Alb. Krejčího. Náhradou zastaví na zastávkách Letovice, Tylex, jídelna a Letovice, u školy. Linka 277 pojede ve směru do Šebetova mezi zastávkami Letovice, aut. st. a Letovice, Podolí z Masarykova náměstí ulicí Tyršovou, Brněnskou, Zámeckou a Komenského. Vynechá tak zastávku Letovice, Alb. Krejčího. Náhradou zastaví na zastávkách Letovice, Tylex, jídelna a Letovice, u školy. Ve směru do Letovic pojede po své trase do zastávky Letovice, Alb. Krejčího, dále ulicí Bártovou ke kruhovému objezdu, ulicí Pražskou a Nádražní do zastávky Letovice, žel. st., odtud pak k zastávce Letovice, aut. st. V době od 11. 4. do 15. 4. 2007 (úplná uzavírka kruhového objezdu) pak pojede v obou směrech po výlukové trase linky 254 (viz výše). Spoje 3, 5, 10, 15, 16, 18, 29, 32 pojedou po celou dobu výluky po své trase dle JŘ. Linka 255, 270 a spoje linek 271, 272, 273, 274, 275 a 276 obsluhující zastávky Letovice, škola a Letovice, Tylex, jídelna pojedou z Masarykova náměstí ulicí Tyršovou, Brněnskou, Zámeckou a Komenského. Neobsluhované zastávky: Letovice, Alb. Krejčího linkou 254 a linkou 277 ve směru do Šebetova (v době od 11. 4. do 15. 4. 2007 je pak zastávka v obou směrech bez obsluhy)

Změna jízdních řádů linek 162, 215, 234, 235, 250, 252, 255, 261, 274 a 277

Od 1. dubna 2007 dochází k úpravám jízdních řádů linek 162, 215, 234, 235, 250, 252, 255, 261, 274 a 277.

Změna jízdních řádů linek 234 a 250

Od 1. dubna 2007 dochází k úpravám jízdních řádů linek 234 a 250. U linky 234 ve II. dílu ve směru z Boskovic došlo u spojů v pracovních dnech ke sjednocení jízdní doby jako v I. dílu. K drobné úpravě došlo i u spoje 105. U linky 250 došlo k úpravě spojů 8 a 22.