Obec Měnín je zapojena do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.