Veřejnoprávní smlouvy - poskytnuté dotace z rozpočtu obce na rok 2017