znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Aktuality

Pondělí - Měnín: 7 - 11;  Těšany: 12 - 14

Úterý - Měnín:    7 - 11

Středa - Těšany: 7 - 11

Čtvrtek - Měnín: 7 - 11

Pátek - Těšany:   7 - 11

V době dovolené MUDr. Jahorné, tj. 7.8. - 11.8.2017 a 21. 8. - 25.8.2017 bude zastupovat v akutních případech MUDr. Šmíd v Židlochovicích.

Hejtman Jihomoravského kraje vyhlásil pro celé území Jihomoravského kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru z důvodu současné meteorologické situace s nedostatkem dešťových srážek a na návrh HZS JMK, který eviduje nárůst počtu požárů na území celého Jihomoravského kraje.

V místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru je zakázáno:

a) rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,

b) kouřit,

c) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

d) používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:

a) lesní porosty a jejich bezprostřední okolí ve vzdálenosti 50 m,

b) suché travní porosty,

c) plochy zemědělských kultur.

Rozhodnutí platí do odvolání.

Celé znění si lze přečíst v přiloženém souboru nebo na úřední desce obce Měnín. 

Příloha_1.pdf 41,56 kB

V souvislosti s výskytem afrického moru prasat v ČR je vydáno doporučení: 

Při nálezu uhynulého prasete prosím kontaktujte krizovou linku Krajské veterinární správy JmK (nezasílat SMS), která funguje nepřetržitě  na telefonním čísle 720 995 213.

Aktuální opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy afrického moru prasat lze získat na stánkách SVS ČR nebo na webové adrese: 

http://krizport.firebrno.cz/aktualni-situace/all-africky-mor-prasat-dulezite-informace

MUDr. Kostková informuje, že ve dnech 24. až 28. července 2017 bude čerpat dovolenou. Akutní případy ošetří MUDr. Vlašín v Brně.

Pošta Měnín bude ve středu 19. 7. 2017 otevřena pouze jednu hodinu, a to od 8:00 hod. do 9:00 hod.