znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Pořad bohoslužeb

8. 9.  PÁTEK Svátek Narození Panny Marie

Blučina  8:00 mše sv.: Za Františka Studeného, manželku, 2 rodiče, 

za Jiřinu Povolnou a 2 rodiče + Za spol. živ. růžence

9. 9.  SOBOTA Svatba Přísnotice: Klára Večeřová + Miloš Jelínek

Pořad bohoslužeb

od 10. 9. do 17. 9. 2017

10. 9.  NEDĚLE 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Přísnotice   7:30 mše sv.: Za rče. Urbánkovy, Fialovy, manžele Klimešovy + 

Za Bohumíra Zvonka a rodiče + Za Ladislava Mahovského a rodiče. 

Měnín    9:00 mše sv.: Za živ. a + rod. Povolnou, Kamenickou a Jana Dolinu

Blučina  10:30 mše sv.: Za Jana Demala, dvoje rodiče a duše v očistci +

+ Za Inocence Flodera a 2 rodiče.  

12. 9.  ÚTERÝ

Blučina  8:00 mše sv.: Za živ. a + rod. Ryšavou a Floderovu. 

13. 9.  STŘEDA Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Přísnotice  17:00 modlitba sv. růžence

14. 9.  ČTVRTEK Svátek Povýšení svatého kříže

Měnín   17:30 modlitba sv. růžence

15. 9.  PÁTEK Památka - Panna Marie Bolestná

Blučina  17:00 modlitba sv. růžence

16. 9.  SOBOTA

17. 9.  NEDĚLE 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Přísnotice   7:30 mše sv.: Za Jindřicha Urbánka, rče., Za Marii a Josefa Hladkých + Za Františka Růžičku, Adolfínu Hejlovou a jejich rodinu. 

Měnín    9:00 mše sv.: Za Václava Dorušáka, Václava Berana 

a + rod. Sekaninovu + Za farníky. 

Blučina  10:30 mše sv.: Za Marii a Jana Baštovy, syny a Jana Hanuše. 

F a r n í     o z n á m e n í :

Měnín + Přísnotice: 

- v tomto školním roce se opět z technických důvodů vrátí bohoslužby ve všední den do dřívějšího rozvrhu - to znamená: bohoslužby (nebo modlitba růžence) v Přísnoticích bude bývat ve středu, v Měníně pak ve čtvrtek. Děkuji všem za pochopení a předem se omlouvám za případné komplikace. 

Pořad bohoslužeb

od 17. 9. do 24. 9. 2017

17. 9.  NEDĚLE 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Přísnotice   7:30 mše sv.: Za Jindřicha Urbánka, rče., Za Marii a Josefa Hladkých + Za Františka Růžičku, Adolfínu Hejlovou a jejich rodinu. 

Měnín    9:00 mše sv.: Za Václava Dorušáka, Václava Berana 

a + rod. Sekaninovu + Za farníky. 

Blučina  10:30 mše sv.: Za Marii a Jana Baštovy, syny a Jana Hanuše. 

20. 9.  STŘEDA Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze a druhy, mučedníky

Přísnotice  17:00 modlitba sv. růžence

21. 9.  ČTVRTEK Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Měnín   17:30 modlitba sv. růžence

22. 9.  PÁTEK 

Blučina  17:00 modlitba sv. růžence

24. 9.  NEDĚLE 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – sbírka do diecézního fondu

Přísnotice   7:30 mše sv.: Za Marii a Josefa Kozumplíkovy a děti + Za farníky. 

Měnín    9:00 mše sv.: Za Vojtěcha a Blaženu Konvicovy, Jolanu Sýkorovu a celou rodinu + Za rodiče, na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu a za duše v očistci. 

Blučina  10:30 mše sv.: Za rod. Schafferovu, Josefu Hrouzkovu a duše v očistci + Za živ. a + rod. Hladůvkovu, Hladilovu a za duše v očistci. 

F a r n í     o z n á m e n í :

- příští neděli bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více informací najdete na stránkách: www.fond.biskupstvi.cz.

Měnín + Přísnotice: 

- v tomto školním roce se opět z technických důvodů vrátí bohoslužby ve všední den do dřívějšího rozvrhu - to znamená: bohoslužby (nebo modlitba růžence) v Přísnoticích bude bývat ve středu, v Měníně pak ve čtvrtek. Děkuji všem za pochopení a předem se omlouvám za případné komplikace. 

Pořad bohoslužeb

od 24. 9. do 1. 10. 2017

24. 9.  NEDĚLE 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – sbírka do diecézního fondu

Přísnotice   7:30 mše sv.: Za Marii a Josefa Kozumplíkovy a děti + Za farníky. 

Měnín    9:00 mše sv.: Za Vojtěcha a Blaženu Konvicovy, Jolanu Sýkorovu a celou rodinu + Za rodiče, na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu a za duše v očistci. 

Blučina  10:30 mše sv.: Za rod. Schafferovu, Josefu Hrouzkovu a duše v očistci + Za živ. a + rod. Hladůvkovu, Hladilovu a za duše v očistci. 

27. 9.  STŘEDA Památka sv. Vincence z Paula, kněze

Přísnotice  17:00 modlitba sv. růžence

28. 9.  ČTVRTEK Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa

Měnín   17:30 modlitba sv. růžence

29. 9.  PÁTEK Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů  

Blučina  17:00 modlitba sv. růžence

1. 10. NEDĚLE 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Blučina     7:30 mše sv.: Za Václava Bečičky, rče., sourozence a živou rod. +

+ Za živ. a + rod. Haňkovu a Černohorskou +

+ Za Václava a Terezii Strouhalovy,syny Václava a Jaroslava

Měnín      9:00 mše sv.: Za Jana Aujeského, živ. rodinu, za Boží ochranu na přímluvu Panny Marie Ustavičné pomoci za duše v očistci +

+ Za Václava a Marii Povolných, syna, snachu, živ. a + rodinu, za duše v očistci +

+ Za Františka a Josefu Buchtovy a syna Jiřího.  

Přísnotice   10:30 hodová mše sv.: Za Jana Přichystala, manželku a rodiče + 

    + Za P. Václava Hanusu a za P. Milana Hejhala

F a r n í     o z n á m e n í :

- minulou neděli byla sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem jste podpořili službu kněží a život v naší diecézi. Více informací najdete na stránkách: www.fond.biskupstvi.cz. Vybralo se ............................... Kč. Všem dárcům velké díky!!!

Blučina:

- děti jsou zvány v pátek 6. října v 16:30 hod. na faru do dětské scholy. 

Pořad bohoslužeb

od 1. 10. do 8. 10. 2017

1. 10. NEDĚLE 26. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ 

Blučina     7:30 mše sv.: Za Václava Bečičky, rče., sourozence a živou rod. +

+ Za živ. a + rod. Haňkovu a Černohorskou +

+ Za Václava a Terezii Strouhalovy,syny Václava a Jaroslava

Měnín      9:00 mše sv.: Za Jana Aujeského, živ. rodinu, za Boží ochranu na přímluvu Panny Marie Ustavičné pomoci za duše v očistci +

+ Za Václava a Marii Povolných, syna, snachu, živ. a + rodinu, za duše v očistci +

+ Za Františka a Josefu Buchtovy a syna Jiřího.  

Přísnotice   10:30 hodová mše sv.: Za Jana Přichystala, manželku a rodiče + 

    + Za P. Václava Hanusu a za P. Milana Hejhala

4. 10.  STŘEDA Památka sv. Františka z Assisi

Přísnotice  17:00 modlitba sv. růžence

5. 10.  ČTVRTEK 

Měnín   17:30 modlitba sv. růžence

6. 10.  PÁTEK  

Blučina  16:30 setkání dětské scholy na faře a nácvik písniček

17:00 modlitba sv. růžence (v kostele)

8. 10. NEDĚLE 27. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ 

Přísnotice    7:30 mše sv.: Za Zdeňku a Cyrila Cetlovy +

+ Za Marii a Stanislava Urbánkovy a syna. 

Měnín     9:00 mše sv.: Za Miroslava a Františku Širokých, bratra a rodiče Kopečkovy. 

Blučina  10:30 mše sv.:  Za společenství živého růžence +

+  Za Františka Jedličky, manželku, rče., sestru, Václava Kouřílka, duše v očistci +

+ Za zemřelou rodinu Tycovu a Lvovskou. 

F a r n í     o z n á m e n í :

Blučina: 

- děti jsou srdečně zvány tento pátek 6. října v 16:30 hod. na faru do dětské scholy (vede Eva Závodníková a Romana Šenkýřová). 

- výuka náboženství začne v Blučině na faře ve středu 4. října: 

14 – 15 hod. (1. až 2. třída), 

15 – 16 hod. (3. až 5. třída).