Pořad bohoslužeb: Měnín

od 16. 4. do 23. 4. 2017

NEDĚLE SLAVNOST ZMRTVÝVSTÁNÍ PÁNĚ – Boží hod velikonoční

16. 4. 9:00 mše sv.: Za + rodinu Palánovu a Rubešovu.

9:45 svátostné požehnání (ve mši svaté : 2 x křest dětí)

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

17. 4. 9:00 mše sv.: Za manžela, 2 rče. a celou rod. Konvicovu

a Ralenovskou.

ÚTERÝ VELIKONOČNÍ

18. 4.

STŘEDA VELIKONOČNÍ 15:30 modlitba sv. růžence

19. 4. 16:00 pobožnost k Božímu milosrdenství (korunka, litanie)

ČTVRTEK VELIKONOČNÍ

20. 4.

PÁTEK VELIKONOČNÍ

21. 4.

SOBOTA VELIKONOČNÍ

22. 4.

NEDĚLE 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)

23. 4. 9:00 mše sv.: Za rod. Motalovu a Praxovu, vnoučata, celou živ.

a + rodinu.

F a r n í o z n á m e n í :

- dnešní neděli byla sbírka na rekontrukci topení našeho kostela. Všem dárcům velké díky.

- chtěl bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv dílem a úkolem aktivně účastnili a připravili důstojné prožití Svatého týdne. Děkuji kostelníkům, ministrantům, lektorům, zpěvákům (-čkám), varhaníkům, děkuji za úklid kostela a okolo něj, za květinovou výzdobu....atd.