znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb

od 22. 4. do 29. 4. 2018

22. 4. NEDĚLE 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Přísnotice 7:30 mše sv.: Za Marii a Josefa Zvonkovy, syna, celou živ. a + rod.

Měnín 9:00 mše sv: Za živ. a + rodinu Novotnou a Sýkorovu.

Blučina 10:30 mše sv.: Za rodiče Kleinovy, 2 syny - Vojtěcha a Jana a za duše v očistci.

11:15 křestní slavnost (dítě)

25. 4. STŘEDA Svátek sv. Marka, evangelisty

17:00 sv. smíření + sv. růženec

Přísnotice 17:30 mše sv.: Za rče. Slanařovy, manžele Čermákovy a Čechovy.

26. 4. ČTVRTEK

Blučina 15:00 poslední rozloučení s + p. Lubomírem Teinerem.

Měnín 17:00 sv. smíření + sv. růženec

17:30 mše sv.: Za živ. a + rod. Coufalovu a za rče. Šandorovy.

27. 4. PÁTEK 17:00 sv. smíření + sv. růženec

Blučina 17:30 mše sv.: Za Jana Demala, 2 rče. a za duše v očistci.

29. 4. NEDĚLE 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Přísnotice 7:30 mše sv.: Za rod. Sedláčkovu a Němcovu.

Měnín 9:00 mše sv: Za farníky.

Blučina 10:30 mše sv.: Za rod. Horáčkovu, Krumpolcovu a sourozence

a za zdraví celé rodiny.

F a r n í o z n á m e n í :

Všechny farnosti:

- minulou neděli byla sbírka na pomoc migrantům, v Přísnoticích jste darovali 3. tis. Kč, v Mě ............... Kč, v Blučině 4,7 tis. Kč. Všem dárcům velké díky!

Blučina:

- v Blučině jsme od dárkyně obdrželi 1.000 Kč na kostel.

- v pátek 27. dubna v 18:15 hod. se sejde ekonomická rada farnosti na faře.