Pořad bohoslužeb: Měnín

od 26. 3. do 2. 4. 2017

NEDĚLE 4. NEDĚLE POSTNÍ

26. 3. 9:00 mše sv.: Za Vojtěcha a Marii Odrážkovy, rodinu Vodičkovu

a Odrážkovu.

14:00 křížová cesta

PONDĚLÍ

27. 3.

ÚTERÝ

28. 3.

STŘEDA 15:30 sv. smíření + adorace

29. 3. 16:00 mše sv.: Za Josefa a Andělu Ralenovských a syna Josefa.

ČTVRTEK

30. 3.

PÁTEK 19:00 setkání rodičů biřmovanců a biřmovanců v kostele

31. 3. 19:30 příprava na biřmování na faře

SOBOTA

1. 4.

NEDĚLE 5. NEDĚLE POSTNÍ

2. 4. 9:00 mše sv.: Za farníky.

14:00 křížová cesta

F a r n í o z n á m e n í :

- příprava na biřmování: - v pátek 31. března v 19. hod. přijdou rodiče biřmovanců (do kostela), v 19:30 h. příprava biřmovanců (na faře).

- v naší farnosti se hledá stálý kostelník. Nejlépe jeden obětavý člověk, který by se staral o naši zákristii, otevíral a zavíral kostel, chystal a uklízel bohoslužebné náčiní před a po bohoslužbě a byl ochotný pomoci faráři. Budu vděčný případně i za více kostelníků, kteří by si například mohli službu rozdělit mezi jednotlivé dny v týdnu (středa a neděle). Děkuji tomu, kdo se přihlásí.

- naše farnost dostala od neznámého dárce 20. tis. Kč na opravu topení v kostele. Velké díky. P. B. zaplať.