Pořad bohoslužeb: Měnín od 28. 5. do 4. 6. 2017 NEDĚLE 7. NEDĚLE VELIKOČNÍ – SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 28. 5. 9:00 mše sv.: Za rod. Kopřivovu, Vudiovu a duše v očistci + Za Michala, Márii a Soňu Sládečkovu a Lenku Morávkovu. 18:30 májová pobožnost. PONDĚLÍ 29. 5. ÚTERÝ Památka sv. Zdislavy 30. 5. STŘEDA Svátek Navštívení Panny Marie 31. 5. 15:30 sv. smíření 16:00 mše sv.: Za živ. a zemřelou rodinu Novotnou a Sýkorovu. ČTVRTEK Památka sv. Justina, mučedníka 1. 6. PÁTEK 2. 6. SOBOTA Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 3. 6. NEDĚLE Slavnost Seslání Ducha svatého – Boží hod svatodušní - sbírka na charitativní účely 4. 6. 9:00 mše sv.: Za zemřelého bratra a živé sestry s rodinami. F a r n í o z n á m e n í : - příští neděli je sbírka na charitu. Všem dárcům díky. - chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli jakýmkoliv dílem své pomoci k průběhu této dnešní krásné slavnosti.