znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb

od 10. 6. do 17. 6. 2018

10. 6. NEDĚLE 10. neděle v mezidobí – sbírka na opravy v naší farnosti

Přísnotice 7:30 mše sv.: Za Renatu Dvořáčkovu a Františka Juříka.

14:00 pobožnost k Božskému Srdci Ježíšovu

Měnín 9:00 mše sv:Za farníky.

14:00 pobožnost k Božskému Srdci Ježíšovu

Blučina 10:30 mše sv.(1. sv. přijímání dětí): Za Františka Pochylého, 2 rče.

a za živé a + z ročníku 1938

13. 6. STŘEDA Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve

17:00 modlitba sv. růžence

Přísnotice 17:30 pobožnost k Božskému Srdci Ježíšovu

15. 6. PÁTEK 17:00 modlitba sv. růžence

Blučina 17:30 pobožnost k Božskému Srdci Ježíšovu

16. 6. SOBOTA

Měnín 12:00 svatební obřad: p. Ondřej Fazekaš + sl. Karolína Doležalová

14:00 svatební mše sv.: p. Martin Kovalčín + sl.Veronika Minaříková

17. 6. NEDĚLE 11. neděle v mezidobí

Přísnotice 7:30 mše sv.: Za Petříka Kotěšovce a Annu Hráčkovu + Za farníky

14:00 pobožnost k Božskému Srdci Ježíšovu

Měnín 9:00 mše sv:Za rče. Annu a Josefa Bartákovy, 2 prarodiče,

bratra Josefa, manžela Pavla, živ. rod. a duše v očistci +

+ Za + Justinu Vodičkovu a za duše v očistci +

+ Za Zdeňka Klíčníka, rod. Klíčníkovu, Žákovu a Kucharskich

14:00 pobožnost k Božskému Srdci Ježíšovu

Blučina 10:30 mše sv.: Za rče. Šenkýřovy +

+ Za + Frant. Flodera, živ. a + rodinu +

+ Za Orli

F a r n í o z n á m e n í :

- jednodenní farní pouť plánujeme na poutní místa západní Moravy v pátek 28. září 2018.

Blučina: výlet s dětmi z náboženství – sobota 23. 6. v 8.15 odjezd auty na Staré Brno.

Pořad bohoslužeb

od 17. 6. do 24. 6. 2018

17. 6. NEDĚLE 11. neděle v mezidobí

Přísnotice 7:30 mše sv.: Za Petříka Kotěšovce a Annu Hráčkovu + Za farníky

14:00 pobožnost k Božskému Srdci Ježíšovu

Měnín 9:00 mše sv:Za rče. Annu a Josefa Bartákovy, 2 prarodiče,

bratra Josefa, manžela Pavla, živ. rod. a duše v očistci +

+ Za + Justinu Vodičkovu a za duše v očistci +

+ Za Zdeňka Klíčníka, rod. Klíčníkovu, Žákovu a Kucharskich

14:00 pobožnost k Božskému Srdci Ježíšovu

Blučina 10:30 mše sv.: Za rče. Šenkýřovy +

+ Za + Frant. Flodera, živ. a + rodinu +

+ Za Orli

20. 6. STŘEDA 17:00 modlitba sv. růžence

Přísnotice 17:30 pobožnost k Božskému Srdci Ježíšovu

21. 6. ČTVRTEK Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Měnín 17:00 modlitba sv. růžence + sv. smíření

17:30 mše sv.: Za živ. a + rod. Floriánovu, Sekaninovu, Capekovu

a za duše v očistci.

22. 6. PÁTEK 17:00 modlitba sv. růžence + sv. smíření

Blučina 17:30 mše sv.: Za Josefa Hlavsu, rče. a sestru

24. 6. NEDĚLE Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – sbírka na bohoslovce

Přísnotice 7:30 mše sv.: Za Ladislava Mahovského, živ. a + rod. +

+ Za Františka Urbánka.

14:00 pobožnost k Božskému Srdci Ježíšovu

Měnín 9:00 mše sv: Za rod. Barančicovu a Šnelovu.

14:00 pobožnost k Božskému Srdci Ježíšovu

Blučina 10:30 mše sv.: Za Antonína Flodera, manželku, syna a dceru

+ Za farníky.

F a r n í o z n á m e n í :

- jednodenní farní pouť plánujeme na poutní místa západní Moravy v pátek 28. září 2018.

Blučina: výlet s dětmi z náboženství – sobota 23. 6. v 8.15 odjezd auty od fary na Staré Brno.