znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb

od 28. 1. do 4. 2. 2018

28. 1. NEDĚLE 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Přísnotice 7:30 mše sv.: Za + rod. Mackovu, Kozumplíkovu,

Kochovu, Dreslerovu + Na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží ochranu

Měnín 9:00 mše sv: Za rod. Zemanovu, Popelovu a za duše v očistci.

9.45 křestní slavnost.

Blučina 10:30 mše sv.: Za živ. a + rod. Hladůvkovu a Hladilovu.

31. 1. STŘEDA Památka sv. Jana Boska, kněze a řeholníka

Blučina 14:00 zádušní mše sv.: Za + p. RNDr. Jaromíra Tyce.

Přísnotice 17:00 modlitba sv. růžence + sv. zpověď

17:30 mše sv.: Za dar zdraví a víry pro rodinu.

1. 2. ČTVRTEK

Měnín 17:00 modlitba sv. růžence + sv. zpověď

17:30 mše sv.: Za rče. Annu a Josefa Bartákovy, 2 prarodiče,

bratra Josefa, manžela Pavla, živou rodinu a za duše v očistci.

2. 2. PÁTEK Svátek Uvedení Páně do chrámu

Žabčice 14:00 zádušní mše sv.: Za + p. Oldřicha Smetanu.

Blučina 17:00 modlitba sv. růžence + sv. zpověď

17:30 mše sv.: Za živ. a + rod. Floderovu a Stržínkovu

+ Za spol. živého růžence.

4. 2. NEDĚLE 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Přísnotice 7:30 mše sv.: Za Hedviku Solnickou, manžela a rodiče.

Měnín 9:00 mše sv: Za farníky.

Blučina 10:30 mše sv.: Za Josefa Riedla, živ. a + rodinu.

F a r n í o z n á m e n í :

Všechny farnosti:

- minulou neděli byla sbírka na opravy v našich farnostech. Vybralo se v BL 7,5; v Mě ..........; v Př .......... Kč. Všem dárcům velké díky!!!

- přijímám intence na mše sv. pro kněze do pohraničí. Termín: kdykoliv během roku 2018.

- v sobotu 10. března – den pro děvčata a dívky (zvláště pro věkovou kategorii – ZŠ)! Podrobnosti později.