znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Římskokatolická farnost Měnín

kostel

Římskokatolická farnost Měnín

Duchovní správce: P. ThDr. et PhDr. Hynek Šmerda Ph.D.

Sídlem: Městečko 73, 664 57 MĚNÍN  Telefon: 547 235 385, 734 435 435; e-mail: menin@dieceze.cz

č. účtu farnosti: 2141899389/0800 (všem dárcům Pán Bůh zaplať)

kosteli
kostelii
kosteliiii

MŠE SVATÉ

zpoved

  • Neděle 9:00hod
  • Středa 16:00hod (červenec - září 18:30)

Adorace Nejsvětější Svátosti ve čtvrtek 1/2 hodiny přede mší svatou.
Svátost smíření (zpověď) 1/2 hodiny přede mší svatou a kdykoliv na požádání.  

Všechny farní záležitosti se vyřizují po každé mši svaté a po telefonické domluvě kdykoliv jindy.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17 NA FAŘE V MĚNÍNĚ:

21. 9. 1. třída středa 11:30 – 12:30 vyučuje: Aujezdská R.

21. 9. 2. třída středa 12:45 – 13:45 Aujezdská R.

21. 9. 4. + 5. třída středa 14:45 – 15:45 vyučuje: Kocábová A.

19. 9. 6. – 9. třída pondělí 14:45 – 15:45 Kocábová A.

Mše sv. určená zvláště pro děti a mládež bude obvykle ve středu v 16. hod. (počínaje 21. 9.) – je součástí výuky náboženství, tudíž se předpokládá hojná účast našich dětí.

farnost1
kost

Svátosti církve

Křest

Pořad bohoslužeb: zde