znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Změny zastávek v Lechovicích

https://www.idsjmk.cz:443/#lock25813

Od 27. 6. 2019 do 1. 8. 2019 spoje linka 108 (pomalé zastávkové spoje) pojedou v úseku mezi zastávkami Oleksovice, rozc. 1.7 až Práče, rozc. 0.7 odklonem po obousměrné objízdné trase: nově vybudovaný obchvat Lechovic na silnici I/53 – silnice II/414 – Lechovice, ObÚ – stávající silnice I/53.
Přeložené zastávky:

Zastávky Lechovice, zámek – obě zastávky pro linku 108 dočasně přeloženy na silnici I/53 na obchvat Lechovic u křižovatky se silnicí vedoucí do horní části Lechovic.

Zastávky Lechovice, ObÚ – obě zastávky na silnici I/53 jen pro linku 108 dočasně přeloženy do stálých zastávek Lechovice, ObÚ na silnici II/414 (do stálých zastávek linky 822).