znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Změny jízdních řádů od 30. 5. a 1. 6. 2019

https://www.idsjmk.cz:443/#lock25652

Vážení cestující,
od 30. 5. 2019 a od 1. 6. 2019 se mění následující jízdní řády městských a regionálních linek IDS JMK především z důvodů ukončení výluky v Tišnově a snížení poptávky po přepravě - konec akademického roku 2019.

 

Od 30. 05. 2019 - 40 43 44 46 47 48 50 53 E56 57 61 E63 63 64 67 75 77 84 N95 509

Od 01. 6.2019 - 12 108 302 311 312 314 320 321 330 331 332 333 334 335 336 602 640 810 822

 
Přehled hlavních změn na regionálních linkách IDS JMK od 30. 5. 2019

Na regionální lince 509 se mění jízdní řád s ohledem na konec akademického roku.

 

Přehled hlavních změn na regionálních linkách IDS JMK od 1. 6. 2019

Linky 153, 311, 314, 330 a 331 jsou v Tišnově vedeny v nevýlukové trase ulicí Brněnskou. Nově zastaví na zastávce Tišnov, Rybníček. Původní zastávka Tišnov, sídliště se přejmenovává na Tišnov, sídliště Klucanina. Obě tyto zastávky budou v režimu celodenně na znamení. Dochází k úpravám časových poloh v řádu několika minut vlivem jízdy po nevýlukové trase.

Na lince 335 pojede již trvale spoj 11 stejně, jako po dobu výluky, tzn. je výchozí až ze zastávky Tišnov, žel.st.

Na lince 320 dochází k posunu spoje 36 o 5 minut později v celé trase.

Na linkách 302, 312, 321, 332, 333, 334 a 336 jsou upraveny  přípojové řádky z důvodu ukončení výluky v Tišnově.

Na linkách 602 a 640 jsou přečíslovány spoje, bez vlivu na jízdní řád.