znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Výzva k podání nabídky na dodávky tiskařských prací

http://www.idsjmk.cz/#lock6896

Vážení,

dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na dodávky tiskařských prací.

Doba plnění: ode dne uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem nejpozději do 31. 12. 2018.

Rozsah plnění: počet jednotlivých objednávek není stanoven. Předpokládaná cena objednávek za výše uvedenou dobu plnění činí maximálně 600.000,- Kč bez DPH.

Místo plnění: sídlo zadavatele.

Vybraný dodavatel doručí tisky na základě jednotlivých objednávek do 7 dnů od dodání pokladů zadavatelem.

Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být podány nabídky:

datum:do 25. 7. 2017                                      hodina: 12:00

Adresa pro podání nabídky:

KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno

Jiné upřesňující údaje:

Uchazeč je povinen nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace doručit v uzavřené obálce. Obálka bude opatřena přelepkami s podpisem a případně razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT - „Nabídka dodávky tiskařských prací 2017

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na niž je možno zaslat oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

 

Kompletní informace a přílohy ke stažení:

Kompletní výzva ke stažení zde.

Krycí list (příloha 1) ke stažení zde.

Rámcová smlouva (příloha 2) ke stažení zde.

Tabulka tisků (příloha 3) ke stažení zde.