znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Výluka v křižovatce ulic Provazníkova a Karlova - linky 25, 26, 27, x25, 75, N94

http://www.idsjmk.cz/#lock6883

Z důvodu překládky inženýrských sítí bude od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017 omezen provoz v křižovatce ulic Provazníkova a Karlova.

Linky 25 a 26 pojedou při jízdě od centra ze zastávky Tomkovo náměstí odklonem do vozovny Husovice. Obě linky tak vynechají všechny zastávky v úseku Židenice, kasárna - Novolíšeňská, zastávka Tomkovo náměstí ve směru do Lískovce bude pro tyto linky přeložena do ulice Dukelské.
Linka 75 pojede mezi zastávkami Židenice, kasárna - Maloměřický most obousměrným odklonem přes zastávku Tomkovo náměstí a ulicí Valchařskou. Linka tak vynechá v obou směrech zastávku Karlova a zastávku Maloměřický most obslouží v přeložené poloze na zastávce tramvaje.
Linka N94 pojede od noci 30.6./1.7. mezi zastávkami Tomkovo náměstí (ve směru do Obřan přeložena do ulice Valchařské) - Maloměřický most obousměrným odklonem přímo ulicí Valchařskou. Zcela tak vynechá zastávku Karlova a zastávku Maloměřický most obslouží v přeložené poloze na zastávce tramvaje.
POZOR: Poslední spoj linky N94 jedoucí po nevýlukové trase odjíždí ze zastávky Obřany, sídliště v pátek 30.6.2017 ve 22:38
Náhradní doprava ve vyloučeném úseku a do sídliště Vinohrady bude zajištěna mimořádnou autobusovou linkou x25 a posílením provozu trolejbusové linky 27.
Linka x25 bude v provozu v trase Štefánikova čtvrť - Merhautova - Tomkovo náměstí - Židenice, kasárna - Stará osada. Přestup na linky 25 a 26 bude možný v zastávce Merhautova, navíc lze jako alternativu k této lince využít pravidelné okružní linky 44 a 84 a z Tomkova náměstí také linku 75.
Provoz linky 27 bude posílen a vybrané spoje budou z Pálavského náměstí prodlouženy až na Novolíšeňskou. Navíc bude linka v provozu i v nepracovních dnech.
Změny zastávek:
• Karlova
   - po dobu výluky zcela bez obsluhy;
• Tomkovo náměstí
   - linky 25 a 26 obslouží ve směru do Lískovce zastávku na Dukelské třídě
   - linka 75 obslouží ve směru do Obřan zastávku v ulici Valchařské, ve směru do Slatiny zastávku v ulici Provazníkově,
   - linka N94 obslouží ve směru do Obřan zastávku v ulici Valchařské;
• Maloměřický most
   - pro linky 75 a N94 v obou směrech přeložena k tramvajovému ostrůvku.