znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Výluka Purkyňova ve Vyškově - druhá etapa

https://www.idsjmk.cz:443/#lock10610

Od pondělí 9. 4. 2018 do pondělí 30. 4. 2018 bude další etapou pokračovat výluka ve Vyškově v ulici Purkyňova.
Linky 107, 621 a 631 pojedou dle výlukového JŘ ve směru z Vyškova do Rousínova odklonem po Vyškově ulicemi Svatopluka Čecha – II. odboje – 9. května – Dědická – Na Hraničkách – Purkyňova a dále přes Drnovice – Luleč – Nemojany – Tučapy. Na odklonové trase obslouží zastávku Vyškov, žel. st. a Vyškov, nemocnice. Ve směru z Rousínova do Vyškova jedou všechny spoje po silnici II/430 přes úseky řízené SSZ přes zastávky Vyškov, Drnovská Bioveta - Vyškov Nouzka - Vyškov, Garáže ČSAD (mimo Vyškov, nemocnice). Mezi zastávkami Vyškov, Garáže ČSAD a Vyškov, aut. nádr. pojedou odklonem ulicemi Brněnská – Nádražní – Svatopluka Čecha bez zastavení.

Linky 157, 167 a 730 pojedou dle výlukového JŘ mezi zastávkami Vyškov, nemocnice a Vyškov, aut. nádr. obousměrně odklonem ulicemi Na Hraničkách – Dědická – 9. května– II. odboje – Svatopluka Čecha bez zastavení.

Linka 751 pojede dle výlukového JŘ, ve směru do Vyškova jede ve Vyškově odklonem ulicemi Brněnská – Nádražní – Svatopluka Čecha bez zastavení, vynechá zastávku nemocnice a náhradou obslouží zastávku Nouzka. Speciálně ranní spoje 6, 62, 64, 192 jedou mezi zastávkami Rostěnice-Zvonovice, Rostěnice a Luleč, rozc. závlekem přes zastávku Luleč, ObÚ. Zastávka Luleč, ObÚ bude obsloužena ve směru do Vyškova. Z Vyškova pojede mezi zastávkami Vyškov, aut. nádr a Vyškov, nemocnice odklonem ulicemi Svatopluka Čecha – II. odboje – 9. května – Dědická – Na Hraničkách.

Linka 742 pojede z autobusového nádraží zpět na ul. Sv. Čecha – ul. Nádražní – II/430 ul. Brněnská a dále dle trasy.

POZOR: Během výluky dochází k přesunu garantovaných návazností na linkách 107 a 631 směr Rousínov z autobusového nádraží k železniční stanici.

Změna zastávek:
Vyškov, žel. st. ve směru z Vyškova obsluhována navíc linkami 107 a 631.