znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Výluka Dornych a Plotní v Brně

https://www.idsjmk.cz:443/#lock10507

Z důvodu zahájení výstavby tramvajové trati v ulici Plotní a související rekonstrukce části ulice Dornych bude od pondělí 12. března 2018 dlouhodobě vyloučen provoz tramvajové dopravy do Komárova a bude omezen průjezd ulicemi Plotní, Dornych a po přilehlých komunikacích.  V první části stavby (úplná uzavírka ulice Dornych od křižovatky s ulicí Zvonařka po Svatopetrskou) bude veškerá silniční doprava vedena obousměrně ulicí Plotní.

Tramvajová linka 12 bude v provozu ve zkrácené trase z Technologického parku na Zvonařku

Náhradní dopravu v úseku Úzká – Komárov zajistí pravidelné autobusové linky 40, 48 a 63, doplněné o mimořádnou autobusovou linku x12 v úseku Úzká – Komárov, a navíc bude z Komárova na Úzkou po shodné trase prodloužena i autobusová linka 50. Autobusové linky pojedou v obou směrech ulicí Plotní, tudíž vynechají ve směru do centra zastávku Svatopetrská, náhradou obslouží zastávku Železniční (nově zřízenou i ve směru do centra u křižovatky s ulicí Spěšnou) a zastávku Zvonařka obslouží v přeložené poloze. Ve směru z centra navíc obslouží zastávku Konopná (nově zřízenou u tramvajové zastávky). Přestup mezi tramvajovou linkou 12 a autobusy bude zajištěn v zastávce Úzká. Současně bude linka 64 ve směru z Komárova na Červený písek odjíždět ze zastávky Mariánské náměstí zřízené na parkovišti a pojede po stejné trase jako v opačném směru, tj. přes zastávku Černovická k zastávce Škrobárenská a dále po pravidelné trase.

Linka 64 vynechá zastávku Konopná. Místní obsluhu a spojení lokality CTP Ponávka s centrem města zajistí linka 67, která pojede mezi zastávkami Hlavní nádraží – Komárov / Mariánské náměstí v obou směrech ulicemi Křenovou, Masnou a Černovickou. Spoje, běžně vedené pouze ve zkrácené trase Jundrov – Zvonařka, budou prodlouženy na úsek Jundrov – Komárov / Mariánské náměstí. Výchozí zastávka Mariánské náměstí bude u těchto spojů na parkovišti (společně s linkou 64).

Noční autobusová linka N95 pojede v obou směrech odklonem ulicí Plotní. Vynechá zastávky Kovářská, Svatopetrská a ve směru do centra i zastávku Konopná. Náhradou obslouží zastávku Železniční a ve směru z centra také zastávku Konopná. Zastávku Zvonařka obslouží v obou směrech v přeložené poloze.

Omezení se dotkne i regionální autobusové linky 109, která ve směru na ÚAN Zvonařka pojede ulicí Plotní a vynechá tak zastávku Svatopetrská. V záboru staveniště bez možnosti obsluhy linkami MHD tedy zůstanou zastávky Kovářská (náhradou možno využít zastávek Zvonařka nebo Škrobárenská), Svatopetrská (náhradou zastávka Železniční) a po dobu stavby nebude možno obsloužit ani zastávku Konopná ve směru do centra (možno použít zastávky Komárov nebo Železniční).