znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Provoz dopravy v období letních prázdnin

http://www.idsjmk.cz/#lock6864

Vážení cestující,

během letních prázdnin probíhají výluky vlaků v celém Jihomoravském kraji a také začínají výluky městské dopravy v Brně.

 

Kompletní přehled velkých změn v Brně

1. Oprava tramvajové trati v ulici Kounicově
Od soboty 1. července do pátku 1. září 2017 bude probíhat oprava tramvajové tratě v ulici Kounicově a navazujícím úseku k ulici Jana Babáka. Tramvajový provoz bude zachován zřízením jednokolejného úseku a z tohoto důvodu bude přeložena zastávka Klusáčkova pro linku 12 blíže k centru mezi ulice Hrnčířskou a Šumavskou (přibližně před budovu Magistrátu města Brna).
Z důvodu souvisejících silničních uzavírek budou dotčeny trasy a zastávky trolejbusových linek 34, 36, autobusových linek 80, 81 a nočních linek N93 a N99. Zastávka Klusáčkova pro linky 34, 36, 80 a N99 bude přeložena do ulice Tábor, trolejbusy pojedou mj. odklonem ulicemi Zahradníkovou, Botanickou a Táborem. Noční linka N93 v důsledku odklonu vynechá zastávky Nerudova, Klusáčkova a Tererova. Zastávka Dobrovského směr Skácelova bude pro noční linky N93 a N99 přeložena až za křižovatku s ulicí Dobrovského. Linka 81 obslouží náhradou za zastávku Klusáčkova zastávku Šelepova. Zastávku Tererova po dobu výluky není možné obsloužit autobusy nočních linek N93, N99 a ani případnou náhradní autobusovou dopravou za tramvaje.
2. Výluka tramvají do Juliánova
Od soboty 1. července do pátku 1. září 2017 bude z důvodu rekonstrukce smyčky Juliánov a opravy tramvajové tratě v ulici Líšeňské zcela vyloučena tramvajová doprava v úseku Geislerova – Juliánov. Linka 9 pojede z centra pouze do zastávky Geislerova (ukončení ve smyčce v Porhajmově ulici), vybrané spoje budou prodlouženy do smyčky Stránská skála. Tramvajová linka 10 bude po dobu prázdninových měsíců mimo provoz.
Odkloněny budou také autobusové linky 58, 81, N97 (ulicemi Nopovou a Viniční) a linka 78 (ulicemi Jedovnickou a Bělohorskou). Náhradní dopravu zajistí linka 55 po dočasně upravené trase Mariánské údolí – Jírova – Novolíšeňská – Dělnický dům – Geislerova – Životského. Po dobu výluky linka 55 nebude obsluhovat úsek Gajdošova – Židenice, nádraží a nebude zajíždět do smyčky Zetor.
V souvislosti s uvedenými výlukovými opatřeními, kdy nebude v provozu tramvajová linka 10, nebudou v měsících červenci a srpnu do běžného provozu rovněž vypravovány retro tramvaje. Provoz těchto vozů bude nahrazen v měsících září a říjnu (vždy 1. a 3. sobota v měsíci).
3. Výluka tramvají na Lesnou
Od soboty 1. července do pátku 1. září 2017 bude vyloučena tramvajová doprava v úseku Zemědělská – Čertova rokle. Linka 9 pojede z centra pouze do smyčky Zemědělská v Černých Polích. Linka 11 bude po dobu výluky mimo provoz a bude nahrazena zkrácením intervalu na linkách 3 a 9. Náhradní dopravu do Lesné zajistí mimořádná autobusová linka x9 vedená v úseku Zemědělská – Halasovo náměstí – Haškova. V souvislosti s touto výlukou dojde také k dočasné úpravě jízdního řádu autobusových linek 46 a 57.
4. Překládky inženýrských sítí v křižovatce ulic Provazníkova x Karlova
Od soboty 1. července do pátku 1. září 2017 bude omezen provoz v křižovatce ulic Provazníkovy a Karlovy. Trolejbusová linka 25 pojede pouze v úseku Osová – Tomkovo náměstí a dále odklonem do Vozovny Husovice, linka 26 pojede pouze v úseku Kamenný vrch – Tomkovo náměstí a dále odklonem do Vozovny Husovice. Obsluhu Vinohrad a Líšně zajistí ze Staré osady až do zastávky Novolíšeňská prodloužená trolejbusová linka 27 s rozšířenou provozní dobou a zkrácenými intervaly mezi spoji. V úseku Štefánikova čtvrť – Merhautova – Tomkovo náměstí – Stará osada bude zavedena náhradní autobusová doprava mimořádnou linkou x25, případně bude možné použít okružní linky 44 a 84. Přes Tomkovo náměstí bude odkloněna také linka 75, která vynechá zastávku Karlova, stejně jako noční linka N94.
5. Rekonstrukce kanalizace v ulici Rebešovické
Od soboty 1. července do pátku 1. září 2017 bude v rámci pokračující rekonstrukce kanalizace omezen provoz v městské části Brno-Chrlice. Linky 63 a N95 budou ve směru od centra z Chrlického náměstí odkloněny ulicemi Zámeckou a Davídkovou – K sídlišti k zastávce Chrlice, nádraží, kde bude dočasně konečná zastávka. Regionální linka 509 a spoje noční linky N95 pokračující do Újezdu u Brna pojedou obousměrně ulicemi K sídlišti – Davídkovou. Zastávka Chrlice, smyčka bude přeložena do ulice K sídlišti.