znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Omezení na linkách v Kyjově

https://www.idsjmk.cz:443/#lock25862

Vážení cestující,

od 7:00 hodin dne 28. 6. 2019 do 20. 7. 2019 bude upraven provoz linek IDS JMK v Kyjově následovně:
Linky 106, 660, 661 v Kyjově obslouží přesunutou zastávku nemocnice umístěnou za mostem a v úseku mezi začátkem města a čerpací stanicí bude provoz řízen semaforem.
Linka 642 jede v úseku Bukovany a Kyjov, aut.st. obousměrně odklonem ulicemi v Kyjově: Pod Kohoutkem, Svatoborská, Strážovská a zastávku pod nemocnicí obslouží v přesunuté poloze umístěnou pod mostem, a na trase navíc obslouží přesunutou zastávku nem. křižovatka umístěnou za mostem. Cestující, kteří využívají přestupu na linku 662, 663, musí přestoupit až v náhradní zastávce nem.křiž.
Linka 662 v Kyjově obslouží přesunutou zastávku nem. křižovatka umístěnou za mostem. Přestupní vazba od linky 642 bude probíhat v přesunuté zastávce nem. křižovatka.
Linka 663 v Kyjově obslouží přesunutou zastávku nem. křižovatka umístěnou za mostem. Přestupní vazba od linky 642 bude probíhat v přesunuté zastávce nem. křižovatka. Spoje 6, 25, 31, 81, 84, 88, 133, 134, 367, 368 navíc v úseku žel.st. a aut.st. obousměrně odklonem ulicemi Pod Kohoutkem, Svatoborská, Strážovská a
zastávku pod nemocnicí obslouží v přesunuté poloze umístěnou pod mostem, a na trase navíc obslouží přesunutou zastávku nem. křižovatka umístěnou za mostem.
Linky 664, 666 (mimo spojů 53, 267, 223) jedou v Kyjově v úseku žel.st. a aut.st.obousměrně odklonem ulicemi Pod Kohoutkem, Svatoborská, Strážovská a zastávku pod nemocnicí obslouží v přesunuté poloze umístěnou pod mostem, a na trase navíc obslouží přesunutou zastávku nem. křižovatka umístěnou za mostem.
Linka 671 spoje 101, 118, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 142, 157, 161, 162, 166 v Kyjově nejedou k nemocnici, ale budou vedeny z / do zastávky Langobardská. Navíc obslouží také zastávku nem. křižovatka v přesunuté poloze umístěné za mostem. Spoje 105, 140, 145, 154, 158, 164 v Kyjově obslouží zastávku nem.
křižovatka v přesunuté poloze umístěnou za mostem.
Linka 672 spoje 203, 208, 209, 213, 214, 215, 216, 222, 225, 227, 248, 250, 255 v Kyjově nejedou k nemocnici, ale budou vedeny z / do zastávky Langobardská. Navíc obslouží také zastávku nem. křižovatka v přesunuté poloze umístěné za mostem. Spoje 219, 223, 228, 229 v Kyjově obslouží zastávku nem. křižovatka
v přesunuté poloze umístěnou za mostem.
Linka 673 spoje 321, 333, 341, 347, 353 v Kyjově nejedou od nemocnice, ale budou vedeny ze zastávky Langobardská. Spoje 307, 321, 339, 343, 353 v Kyjově nejedou k nemocnici, ale budou vedeny do zastávky Langobardská. Všechny spoje obslouží zastávku nem. křižovatka v přesunuté poloze umístěnou za mostem.
Linky 750900 (linka mimo IDS JMK) (mimo spoje 10), 750901, 770060 jedou v Kyjově v úseku ČSAD a aut.st. obousměrně odklonem ulicemi Pod Kohoutkem, Svatoborská, Strážovská a zastávku pod nemocnicí obslouží v přesunuté poloze umístěnou pod mostem, a na trase navíc obslouží přesunutou zastávku nem. křižovatka umístěnou za mostem.
Změna zastávek:
Kyjov, nemocnice (stálá) bez obsluhy – přesunuta za most
Kyjov, nem.křiž. (stálá) bez obsluhy – přesunuta za most (obslouží navíc i linky 642, 663, 664, 666, 750900, 750901, 770060)
Kyjov, pod nemocnicí (stálá) bez obsluhy – přesunuta pod most
Kyjov, Langobardská – obslouží navíc i MHD spoje místo zastávky nemocnice.