znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Omezení dopravy v okolí Hustopečí - AGROTEC rally

https://www.idsjmk.cz:443/#lock25738

Z důvodu konání akce AGROTEC rally bude omezena doprava v oblasti Hustopečska následujícím způsobem v pátek 14. 6. 2019 od 17:15 do 24:00 hodin a v sobotu 15. 6. 2019 od 11:00 do 18:15 hodin. Očekávejte prosím zpoždění a změny na linkách IDS JMK.

Změny v pátek 14. 6. 2019 od 17:15 hodin do 23:59

Linka 522
Spoje 5, 9, 33, 81 – až do zastávky „Diváky, ObÚ“ jedou po své trase, mezi zastávkami „Diváky, ObÚ“ a „Hustopeče, aut. nádr.“ jedou odklonem bez zastavení přes Nikolčice – Křepice – Velké Němčice – Starovice, rozcestí.
Spoje 102, 10, 16, 12, 122 – mezi zastávkami „Hustopeče, aut. nádr.“ a „Diváky, ObÚ“ jedou odklonem bez zastavení přes Starovice, rozcestí – Velké Němčice – Křepice – Nikolčice. Ze zastávky „Diváky, ObÚ“ pokračují dále po své trase směr Hrušovany u Brna.
V úseku Hustopeče – Kurdějov a zpět bude zavedena náhradní doprava pořadatelem Rally dle zvláštního jízdního řádu (linka x522).

Linka 541
Spoje 24, 26 – ze zastávky „Boleradice“ pojede odklonem bez zastavení přes Diváky – Nikolčice – Křepice – Velké Němčice – Starovice, rozcestí do zastávky „Hustopeče, nemocnice“ a dále do zastávky „Hustopeče, aut. nádr.“ (zpoždění cca 20 minut). V úseku Hustopeče, aut. nádr. – Šakvice, žel. st. ( - Šakvice, ObÚ – Šakvice, žel. st.) pojedou na linkách 541 a 543 náhradní spoje pro zachování přípojů na vlaky v terminálu Šakvice, žel. st.“ a zajištění spojů na lince 543 v úseku Hustopeče, aut. nádr. – Šakvice, žel. st.).
Spoje 21, 23 – ze zastávky „Hustopeče, aut. nádr.“ pojedou do zastávky „Hustopeče, nemocnice“ a dále pojedou odklonem bez zastavení přes Starovice, rozcestí – Velké Němčice – Křepice – Nikolčice – Diváky do zastávky „Boleradice“ a dále po trase dle jízdního řádu (zpoždění cca 20 minut). Přípoje linky 109 v Kloboukách u Brna budou drženy do zpoždění do příjezdu těchto
zpožděných spojů.

Linka 551
Spoje 17, 11, 45 – mezi zastávkami „Velké Pavlovice, aut. nádr.“ a „Bořetice, žel. st.“ jedou odklonem bez zastavení přímo po silnici II/421 do Bořetic a do zastávky „Bořetice, žel. st.“. Ze zastávky „Bořetice, žel. st.“ pokračují dále po své trase směr Klobouky u Brna v času odjezdu dle jízdního řádu linky 551.
Spoje 92, 20, 14 – až do zastávky „Bořetice, žel. st.“ jedou po své trase, mezi zastávkami „Bořetice, žel. st.“ a „Velké Pavlovice, aut. nádr.“ jedou odklonem bez zastavení přímo po silnici II/421 do Velkých Pavlovic.

V úseku Velké Pavlovice - Němčičky a zpět bude zavedena náhradní doprava mimořádnými spoji navíc linky 551 v trase Velké Pavlovice, aut. nádr. – OBJÍZDNÁ TRASA přes Starovičky – Němčičky, transformátor – Němčičky, střed – Němčičky, ZD a zpět dle zvláštního inverzního jízdního řádu. Otáčení těchto spojů za zastávkou „Němčičky, ZD“ bude zajištěno před areálem ZD.

Tyto spoje navíc zajistí turnus 551/90. Mezi Velkými Pavlovicemi a Němčičkami pojedou tyto zvláštní spoje navíc obousměrně odklonem po silnici II/425 přes obec Starovičky – silnice III/4217 na Horní Bojanovice – účelová komunikace mezi silnicí III/4217 na Bojanovice a III/42114 na Němčičky (odbočka mezi zastávkami Hustopeče, farma a Horní Bojanovice, ZD na lince 541) – silnice III/42114 – silnice III/42111 přes Němčičky.

 

Změny v sobotu 15. 6. 2019

Linka 522
Spoje 205, 243, 245 – až do zastávky „Šitbořice, Nikolčická“ jedou po své trase, mezi zastávkami „Šitbořice, Nikolčická“ a „Hustopeče, aut. nádr.“ jedou odklonem bez zastavení přes Nikolčice – Křepice – Velké Němčice – Starovice, rozcestí.
Spoje 206, 244, 246, 212 – mezi zastávkami „Hustopeče, aut. nádr.“ a „Šitbořice, Nikolčická“ jedou odklonem bez zastavení přes Starovice, rozcestí – Velké Němčice – Křepice – Nikolčice. Ze zastávky „Šitbořice, Nikolčická“ pokračují dále po své trase směr Hrušovany u Brna.
V úseku Kurdějov, most – Hustopeče, aut. nádr. a zpět jedou speciální spoje
linky 522 dle zvláštního jízdního řádu.
Náhradní dopravu na úseku Hustopeče – Kurdějov a zpět zajistí v čase 11:20 – 11:38 turnus 522/02, v čase 13:20 – 13:38 turnus 521/01, v čase 15:20 – 15:38
turnus 521/01 a v čase 17:20 – 17:38 turnus 522/02.
V úseku Šitbořice, Nikolčická – Diváky, ObÚ a zpět bude zavedena náhradní doprava pořadatelem Rally dle zvláštního jízdního řádu (linka x612).

Linka 541
Spoj 244, 246 – až do zastávky „Boleradice“ jede po své trase dle platného jízdního řádu. Dále bude pokračovat bez zastavení po objízdné trase okolo Němčiček do Velkých Pavlovic a dále po silnici II/425 až na zastávku „Hustopeče, strojírny“, dále dle jízdního řádu. V úseku Hustopeče, aut. nádr. – Hustopeče, nemocnice – Šakvice, žel. st. budou tyto spoje vedeny v časech dle jízdního řádu náhradním autobusem pro dodržení návazností na vlaky v terminálu Šakvice, žel. st. pro cestující z Hustopečí. Tyto náhradní spoje zajistí turnus 542/01.
Spoj 243 – až do zastávky „Hustopeče, strojírny“ jede po své trase dle platného jízdního řádu. Dále bude pokračovat bez zastavení po silnici II/425 do Velkých Pavlovic, dále po silnici III/42114 okolo Němčiček a Bojanovic do zastávky „Boleradice“. Dále již pokračuje po své trase dle jízdního řádu se zpožděním. Všechny zastávky v Horních Bojanovicích budou mez obsluhy.

Linka 612
Spoje 105, 153, 107, 155 – jedou pouze v úseku Brno – Šitbořice, Nikolčická.
Spoje 154, 108, 156, 110 – jedou pouze v úseku Šitbořice, Nikolčická – Brno.
V úseku Šitbořice, Nikolčická – Diváky, ObÚ – Boleradice a zpět bude zavedena náhradní doprava pořadatelem Rally dle zvláštního jízdního řádu (linka x612).

Omlouváme se za komplikace při cestování!

X