znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Hrnčířský jarmark v Kunštátě

https://www.idsjmk.cz:443/#lock13350

O tomto víkendu se v Kunštátě koná tradiční hrnčířský jarmark. V rámci velkého zájmu cestujících bude posílena regionální autobusová linka 301 a budou upravena odjezdová místa - Přehled stanovišť a odjezdů naleznete v přiloženém letáku.

Posílení dopravy linky 301:

V sobotu jsou zařazeny posilové spoje z Brna, Kr. Pole, nádraží do Kunštátu v časech 8:27, 9:27 a 11:27. Posilové spoje nečekají na žádné přípoje.

V neděli jsou zařazeny posilové spoje z Brna, Kr. Pole, nádraží do Kunštátu v časech 8:27, 11:27 a z Černé Hory, nám. v čase 9:54. Z Kunštátu do Brna budou posíleny odjezdy od 13:43 do konce provozu.
Posilový spoj z Kunštátu v čase 17:03 nezajíždí k zastávce Kuřim, TE

Změna odjezdových míst během akce:

V sobotu 15. 9. 2018 od 6:00 do 21:00 hod. a v neděli 16. 9. 2018 od 6:00 do 19:00 hodin nebudou obsluhovány zastávky Kunštát, nám. (stálé).

Zastávka pod kostelem (přestup mezi linkami 256 a 301) bude přesunuta k parku u ulice Tenorova, zastávky u Městského úřadu a obchodního domu budou přesunuty cca 100 metrů směr Sychotín do ulice Fr. Halase. Přehled stanovišť a odjezdů naleznete v přiloženém letáku.

Linky 256 a 301 tak zastaví v zastávce Kunštát, nám. 2x (před i za uzavřeným úsekem). Odjezdový čas ze zastávky Kunštát, náměstí platí pro stanoviště u parku, ze stanovišť před uzavřeným úsekem (Fr. Halase a nad kostelem) ve směru Brno a Boskovice odjíždějí autobusy v čase příjezdu. Nástup a výstup cestujících s jízdním kolem do spojů s přepravou jízdních kol bude umožněn na stanovištích nad kostelem a Fr. Halase.

Linka 276 zastaví (vyjma spojů 206 a 210) v zastávce Kunštát, nám. 2x (před i za uzavřeným úsekem) – spoje 206 a 210 budou ukončeny na stanovišti Fr. Halase. Cestující pro přestup na linku 256 využijí přípoj linkou 301 na stanoviště u parku. Odjezdový čas ze zastávky Kunštát, náměstí platí pro stanoviště nad kostelem.