znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Další etapa výluky na linkách S3 a R9

http://www.idsjmk.cz/#lock6872

Vážení cestující,

od 1. 7. 2017 od 0:00 hod. nepřetržitě do 31. 8. 2017 do 24:00 hodin bude pokračovat další etapou výluka na lince S3 a R9. Zásadně se mění také jízdní řády linek 163, 336 a 350. U ostatních linek se mění především návaznosti.

Jízdní řád linky xS3 ke stažení

Vlaky linky S3 jsou po dobu výluky v úseku Tišnov – Níhov v rámci IDS JMK, resp. Vlkov u Tišnova (mimo IDS JMK) nahrazeny náhradní autobusovou dopravou, která bude organizována podle výlukového jízdního řádu.

Vlaky linky R9 jsou nahrazeny v úseku Brno – Křižanov. Tyto spoje neobsluhují stanice Tišnov a Brno-Královo Pole. Cestující z/do těchto stanic mohou využít spojů nahrazující osobní vlaky.

Vlaky linky S3 jsou nahrazeny v úseku Vlkov u Tišnova – Tišnov náhradní autobusovou dopravou. O víkendech a státních svátcích zajíždí tyto spoje až do stanice Brno-Královo Pole a opačně.
Železniční zastávka Níhov je u většiny spojů obsloužena linkou Níhov – Katov (v Katově zajištěna návaznost na spoje Vlkov u Tišnova – Tišnov). Vybrané spoje zajíždí přímo do Níhova (bez přestupu).
Spoje náhradní dopravy neobsluhují stanici Řikonín. Cestující z této stanice mohou využít spojů linky 336, které mimořádně zajíždí na zastávku Řikonín, žel. st. a přes Tišnov pokračovat náhradní dopravou ve směru Brno nebo Žďár nad Sázavou a opačně.
V úseku Tišnov – Brno dolní n. – Modřice jedou vlaky z důvodu souběžných výluk Brno hl. n. – Brno – Královo Pole – Kuřim – Tišnov v odlišné časové poloze oproti pravidelnému jízdnímu řádu a mimo ŽST Brno hl. n. V ŽST Modřice není po dobu těchto výluk zajištěn přestup na vlaky.

Na lince 336 jsou v úseku Tišnov – Dolní Loučky – Řikonín a zpět rovněž uznávány jízdní doklady Českých drah vydaných z/do/přes uvedené stanice.

Linka 163 bude v úseku Velká Bíteš, škola – Křoví, rozc.0.5 vedena obousměrným odklonem přes zastávky Velká Bíteš, sídliště; Velká Bíteš, BDS; Velká Bíteš, 1.BS a dále přes obec Vlkov. Na odklonové trase linka nezastavuje na nácestných zastávkách mimo IDS JMK (Vlkov; Vlkov, žel.st. a Březské, rozc.1.0). Jízdou po odklonové trase linka vynechá zastávky Velká Bíteš, samota a Křoví, pila.
Spoje začínající/končící v zastávce Velká Bíteš, 1.BS budou během výluky výchozí/končící v zastávce Velká Bíteš, nám., shodně s ostatními spoji. Zastávky v úseku Velká Bíteš, 1. BS – Velká Bíteš, nám. tyto spoje obslouží jízdou po odklonové trase, pouze v obráceném pořadí.
Spoje 16, 18, 36 a 82 pojedou po dobu výluky navíc závlekem přes Lubné. Spoje 15, 17, 19 a 81 vynechají po dobu výluky závlek do Lubného. Během výluky je navíc spoj 20 prodloužen z Níhova do Lubného a zpět do Níhova v návaznosti na spoj 19. V tomto prodlouženém úseku je spoj 20 veden v režimu na zavolání. Řidiči na uvedených spojích budou informovat cestující o změně závleků do Lubného.
Vybrané spoje linek 310 a 334 jsou vedeny v odlišných časových polohách z důvodu zachování návazností na vlaky linky S3 v České, Kuřimi a Tišnově.

Linka 336 je doplněna posilovými spoji jedoucími v úseku Tišnov – Řikonín a zpět. Navíc jsou přes zastávku Řikonín, žel.st. mimořádně odkloněny spoje 24, 63, 64, 65, 82 a 102, které vlivem jízdy odklonem vynechají zastávku Skryje, rozc. (spoj 82 vynechá rovněž zastávku Tišnovská Nová Ves). Tyto spoje zároveň zajišťují náhradní dopravu za vlaky linky S3 v úseku Tišnov – Řikonín a zpět. Spoje jedoucí po trase Řikonín – Tišnovská Nová Ves – Žďárec – Vratislávka (resp. v opačném směru) se budou otáčet ve Žďárci před obecním úřadem a v Tišnovské Nové Vsi u kapličky. V Řikoníně, žel.st. je nutné odstavit se tak, aby byl umožněn průjezd autobusů linek 336 a 350.

Tarifní infomace: Cestující s jízdenkami ČD mohou cestovat v úseku Tišnov - Říkonín

Linka 350 je vedena v odlišných časových polohách zejména v návaznosti na linku 336. Vybrané spoje pokračují ze Žďárce jako linka 336 do Tišnova (resp. začínají v Tišnově jako linka 336 a z Řikonína pokračují jako linka 350). V Řikoníně, žel.st. je nutné odstavit se tak, aby byl umožněn průjezd autobusů linky 336.

Spoje 50 a 69 linky 411 budou vedeny v úseku Velká Bíteš, nám. – Svatoslav, ObÚ odklonem přes Přibyslavice (bez závleku do Radoškova), čímž vynechají zastávky Velká Bíteš, škola; Velká Bíteš, samota; Křoví, pila; Křoví, rozc.0.5 a Velká Bíteš, Pánov, rozc. Spoj 50 navíc vynechá i zastávku Svatoslav, horní konec, spoj 69 obslouží tuto zastávku pouze 1× (jen ve směru Přibyslavice). Na odklonové trase tyto spoje zastaví na všech nácestných zastávkách. Ostatní spoje linky 411 jedou beze změny.