znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

AGROTEC Petronas Syntium rally - omezení dopravy na Hustopečsku

https://www.idsjmk.cz:443/#lock10942

Vážení cestující,

z důvodu konání významné motoristické akce v okolí Hustopečí - AGROTEC Petronas Syntium rally bude omezena doprava v pátek a sobotu následujícím způsobem:

PÁTEK 15. 6. 2018 od 18:00 až 24:00
Linka 522
Spoje 9, 33, 81 – až do zastávky „Diváky, ObÚ“ jedou po své trase, mezi zastávkami „Diváky, ObÚ“ a „Hustopeče, aut. nádr.“ jedou odklonem bez zastavení přes Nikolčice – Křepice – Velké Němčice – Starovice, rozcestí.
Spoje 10, 16, 12, 122 – mezi zastávkami „Hustopeče, aut. nádr.“ a „Diváky, ObÚ“ jedou odklonem bez zastavení přes Starovice, rozcestí – Velké Němčice – Křepice – Nikolčice. Ze zastávky „Diváky, ObÚ“ pokračují dále po své trase směr Hrušovany u Brna.
V úseku Hustopeče – Kurdějov a zpět bude zavedena náhradní doprava pořadatelem Rally dle zvláštního jízdního řádu (linka x522).
Linka 541
Spoj 26 – ze zastávky „Boleradice“ pojede odklonem bez zastavení přes Diváky – Nikolčice – Křepice – Velké Němčice – Starovice, rozcestí do zastávky „Hustopeče, aut. nádr.“ a dále po trase dle jízdního řádu (zpoždění cca 15 minut, návaznost v zastávce „Šakvice, žel. st.“ na vlak S3 směr Břeclav zrušena bez náhrady).
Spoj 23 – ze zastávky „Hustopeče, aut. nádr.“ pojede odklonem bez zastavení přes Starovice, rozcestí – Velké Němčice – Křepice – Nikolčice – Diváky do zastávky „Boleradice“ a dále po trase dle jízdního řádu (zpoždění cca 15 minut).
SOBOTA 16. 6. 2018 od 09:00 až 16:30
Linka 522
Spoje 203, 205, 243 – až do zastávky „Šitbořice, Nikolčická“ jedou po své trase, mezi zastávkami „Šitbořice, Nikolčická“ a „Hustopeče, aut. nádr.“ jedou odklonem bez zastavení přes Nikolčice – Křepice – Velké Němčice – Starovice, rozcestí.
Spoje 206, 244, 246 – mezi zastávkami „Hustopeče, aut. nádr.“ a „Šitbořice, Nikolčická“ jedou odklonem bez zastavení přes Starovice, rozcestí – Velké Němčice – Křepice – Nikolčice. Ze zastávky „Šitbořice, Nikolčická“ pokračují dále po své trase směr Hrušovany u Brna.
V úseku Kurdějov, most – Hustopeče, aut. nádr. a zpět jedou speciální spoje linky 522 dle zvláštního jízdního řádu.
V úseku Šitbořice, Nikolčická – Diváky, ObÚ a zpět bude zavedena náhradní doprava pořadatelem Rally dle zvláštního jízdního řádu (linka x612).
Linka 541
Spoj 244 – až do přesunuté zastávky „Horní Bojanovice, rozc. 1.0“ jede po své trase dle platného jízdního řádu. Dále bude pokračovat po objízdné trase okolo Němčiček směr Velké Pavlovice a spojovací silnicí zpět na silnici Horní Bojanovice – Hustopeče až na zastávku „Hustopeče, farma“, dále dle jízdního řádu.
Spoj 243 – až do zastávky „Hustopeče, farma“ jede po své trase dle platného jízdního řádu. Dále bude pokračovat po objízdné trase spojovací silnicí na silnici Velké Pavlovice – Bořetice a dále doleva okolo Němčiček až na přesunutou zastávku „Horní Bojanovice, rozc. 1.0“. Dále již pokračuje po své trase dle jízdního řádu, příp. s mírným zpožděním.
Linka 612
Spoje 151, 105, 153, 107 – jedou pouze v úseku Sokolnice, žel. st. – Šitbořice, Nikolčická.
Spoj 106 – pojede dle jízdního řádu, ale na pokyn a pod dohledem pořadatele. Zastávka „Diváky, ObÚ“ nebude obsloužena, namísto ní zastaví u náhradní zastávky „Diváky, pošta“.
Spoje 154, 108, 156 – jedou pouze v úseku Šitbořice, Nikolčická – Sokolnice, žel. st..
V úseku Šitbořice, Nikolčická – Diváky, ObÚ – Boleradice a zpět bude zavedena náhradní doprava pořadatelem Rally dle zvláštního jízdního řádu (linka x612).